Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv MOP na poročilo IPCC

Ljubljana, 8. 10. 2018 - V izjavi za medije, ki je potekala danes na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je mag. Zoran Kus poudaril, da je poročilo je ena izmed tehničnih podlag za t.i. »pospeševalni dialog«, ki poteka v letu 2018 in predstavlja razpravo na različnih ravneh glede stanja pripravljenih ciljev v državah Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) za začetek izvajanja Pariškega sporazuma v letu 2021. Ta dialog, ki ga od leta 2017 dalje imenujemo »Talanoa dialog« naj bi se zaključil na ministrski ravni zadnje tri dni podnebne konference pogodbenic UNFCCC, ki bo potekala od 2.- 14. 12. 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24). »Talanoa dialog« v jeziku Republike Fidži (oz. drugih držav Pacifika) pomeni: konstruktiven, vključevalen, prijazen dialog s ciljem poiskati kompromisno in najboljšo pot za dolgoročno svetovno podnebno politiko. Ministri bodo razpravljali o možnostih za povečanje ambicije sedanjih ciljev, saj vemo, da sedanji oz. preliminarni cilji, ki so jih države pogodbenice predložile v letu 2015 ne vodijo do 2 stopinj, in še manj do 1,5 stopinje C v Pariškem sporazumu. Svoje nacionalne dokončne cilje (t.i. NDC – National Determined Contributions) moramo vse države UNFCCC predložiti najkasneje tekom leta 2020.

Pariški sporazum tudi določa, da morajo vse pogodbenice UNFCCC do konca leta 2020 pripraviti tudi svoje dolgoročne podnebne strategije za izvajanje Pariškega sporazuma oz. skupno izvajanja svetovne podnebne politike. Za raven Evropske unije Evropska komisija na povabilo Evropskega sveta predsednikov vlad in držav pripravlja osnutek Dolgoročne podnebne strategije (Strategy on long-term EU greenhouse gas emissions reductions), ki bo sprejeta konec novembra (predvidoma 29.11.), torej nekaj dni pred začetkom COP24 na Poljskem. Tudi ta dokument naj bi bil ena od osnov za navedeni Talanoa dialog. EU strategija naj bi v premislek predlagala 3 možne trajektorije oz. poti za izvajanje skupne podnebne politiko do leta 2050 v EU in sicer: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 85%, za 95% in t.i. scenariji za ogljično nevtralnost v letu 2050. Tudi Vlada RS Slovenije je začela s pripravo Dolgoročne podnebne strategije, ki bo predvidoma sledila podobnih trem scenarijem za dosego cilja Pariškega sporazuma kot zgoraj navedena strategija na ravni EU. V skladu z nedavno sprejeto EU Uredbo o energetski Uniji, morajo biti te strategije s strani držav članic pripravljene do 1. 1. 2020. Vlada RS bo temu roku seveda sledila. 

 

*   *   *

 

Tonski posnetek iz izjave:

- mag. Zoran Kus (mp3; 4 MB),

- novinarska vprašanja in odgovori (mp3; 17,7 MB)