Skoči na vsebino

NOVICA

MOP preko javnega razpisa nevladnim organizacijam za različne projekte dodelil 427 tisoč evrov

Ljubljana, 21. 9. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, za leti 2018 in 2019 dodelilo skupaj 427.000 EUR sredstev. Sofinanciranih bo 12 projektov, od skupno prijavljenih 21. Vsem NVO se zahvaljujemo za izkazan interes in pripravo vlog, zlasti pa jim želimo uspešno izvedbo sofinanciranih projektov.

Sofinancirani projekti so: Še smo tu – domorodne vrste še nismo izrinjene (Herpetološko društvo-Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo, Center za kartografijo favne in flore); Izhodišča za krajinsko politiko (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp); Partnersko urejanje javnega prostora (Inštitut za politike prostora, Hiša! društvo za ljudi in prostore, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Kulturno društvo Prostorož); Zagovorniki okolja-Zelena svetovalnica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij); Konferenca trajnostne gradnje - trajnostna gradnja, obnova in upravljanje objektov, učinkovita raba energije (SZTG – Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija Ljubljana); Klima za podnebje - Ustvarjamo družbeno klimo za ambiciozne podnebne ukrepe (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj); Plastika naša vsakdanja (Ekologi brez meja); Ne več, ampak bolje (Okoljsko raziskovalni zavod); Spodbujamo hojo kot prometno prakso – Pešec (Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp); Vsi odtenki zelene (Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine); Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec (Društvo Planet Zemlja); Naj te zapelje zelena mobilnost (CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj).

 

MOP že vrsto let podpira izvedbo projektov NVO in si prizadeva za krepitev dialoga. Na področju okolja in prostora so NVO pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti in s svojim delovanjem sledijo načelom varstva okolja in narave ter načelom trajnostnega razvoja na področju okolja in prostora.
MOP je javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij z vsebinami trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter prostora, ki se bodo izvajali v letih 2018 in 2019 objavilo v Uradnem listu RS, 9. marca letos.

 

*   *   *