Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija od Japonske prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za kitolov

Ljubljana, 17. 9. 2018 - V brazilskem Florianopolisu se je ta konec tedna zaključilo bienalno 67. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC), kjer je Slovenija zadnji dan zasedanja od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje IWC komisiji. Prav tako je bilo sprejetih šest resolucij, med drugim za zmanjševanje podvodnega hrupa, ki je moteč za delfine in kite (predlagala jo je EU) ter za zmanjševanje izgubljenih ribiških mrež. Obe sta prispevek k ohranjanju morskega okolja. Sprejeta je bila tudi resolucija o izboljšanju učinkovitosti delovanja konvencije (predlagala jo je EU). Na letošnjem zasedanju IWC so bile podaljšane kvote za lov kitov, ki ga izvajajo domorodna ljudstva okrog Arktike (Danske/ Grenlandije, Rusije in ZDA) ter na karibskem otoku Bequia (St.Vincenc in Grenadini).

Na predlog Brazilije je bila sprejeta Deklaracija iz Florianopolisa, ki začrtuje prihodnji pogled delovanja te komisije v 21. stoletju. Njen namen ni več pretežno urejanje kitolova kot ob ustanovitvi komisije leta 1946, temveč predvsem ohranjanje morskega okolja, ki je pomembno za obstoj delfinov in kitov. Ta je osnova za trajnostno rabo morskih naravnih virov tudi v prihodnje, pri čemer si države niso bile enotne. Japonska in skupini afriških in karibskih držav si prizadevajo za rabo neogroženih vrst kitov tudi za komercialne namene, čemur nasprotujejo ostale države. Zato japonski predlog za pot komisije v prihodnost ni bil sprejet.
Na koncu zasedanja je bila za predsedujočo soglasno potrjena Slovenija, ki je predsedovanje komisije prevzela od Japonske. Prav tako pa je bila soglasno potrjena tudi gostitev prihodnjega zasedanja v Sloveniji v Portorožu, septembra 2020.

 

 

*   *   *

 


Več informacij

Več o mednarodni komisiji za kitolov