Skoči na vsebino

NOVICA

Poziva za nagrade na področju urbanega razvoja

Ljubljana, 30. 7. 2018 - Zaradi zgoščanja prebivalstva, gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani okoljskih in socialnih problemov v mestih, se tako na evropski kot svetovni ravni spodbuja trajnostni in kakovosten razvoj mest. V tej luči delujeta tudi nagrada Združenih narodov za naselja »Scroll of Honour Award« in nagrada Evropske unije za dostopna mesta »Access City Award«, ki sta trenutno odprti za prijave.

Častna nagrada »Scroll of Honour Award« programa Združenih narodov UN-Habitat je ena najprestižnejših svetovnih nagrad za naselja. Nagrajuje izjemne dosežke na področju razvoja in izboljšanja naselij, kakovosti urbanega življenja, zagotavljanja stanovanj in izboljšanja položaja ljudi, ki živijo v revščini ali so bili razseljeni.


Letošnja nagrada bo podeljena najboljšim pobudam oziroma dosežkom, ki so povezani z 11. svetovnim ciljem trajnostnega razvoja: »Poskrbeti za odprta, varna, prožna in trajnostna mesta in naselja« oziroma prispevajo k enemu od njegovih podciljev ali kazalnikov. Posebna pozornost bo namenjena dosežkom na področju upravljanja s komunalnimi odpadki, kar je letošnja tema svetovnega dneva Habitata.


Za nagrado se lahko prijavijo posamezniki, javne ali zasebne organizacije, mesta, lokalne oblasti, državne agencije, raziskovalne in akademske ustanove, mediji in drugi.


Rok za prijavo je 28. avgust 2018. Nagrada bo podeljena 1. oktobra 2018 na svetovni dan Habitata.

 

Nagrada Evropske unije za dostopna mesta 'Access City Award' nagrajuje mesta za dosežke na področju dostopnosti in vključevanja vseh prebivalcev.

 
Zaradi staranja prebivalstva in predvidevanj, da bo do leta 2020 v EU petina prebivalstva imela eno od oblik invalidnosti, Unija spodbuja zagotavljanje enakih možnosti in dostopnosti za vse. V tem okviru potekajo tudi prizadevanja za Evropo brez ovir. Glede na to, da večina prebivalstva EU živi v mestih, Unija posebej spodbuja ukrepe v njih in s tem namenom podeljuje nagrado mestom za njihovo pripravljenost, sposobnost in prizadevanja, da postajajo bolj dostopna, tako da zagotavljajo enak dostop do temeljnih pravic za vse in zagotavljajo, da imajo vsi - ne glede na starost, mobilnost ali sposobnosti - enak dostop do vseh virov in ugodnosti, ki jih mesta ponujajo.


Kot prispevek k evropskemu letu kulturne dediščine bo letos podeljena tudi posebna nagrada mestom, ki so zagotovila dostop invalidom do svoje kulturne dediščine.
Prijavijo se lahko vsa EU mesta z več kot 50.000 prebivalci. Mesta z manj kot 50.000 prebivalci lahko sodelujejo le v kategoriji za posebno nagrado za kulturno dediščino. Mesto ne more dobiti nagrade v dveh zaporednih letih.


Rok za prijavo je 16. september 2018. Nagrada bo podeljena 4. decembra 2018 v Bruslju.

 

*   *   *


Več informacij in prijava

 

Častna nagrada »Scroll of Honour Award

 

Nagrada Evropske unije za dostopna mesta 'Access City Award'