Skoči na vsebino

NOVICA

Tematska partnerstva Urbane agende EU – v javni razpravi so osnutki treh akcijskih načrtov

Ljubljana, 30. 7. 2018 –Tri tematska partnerstva Urbane agende EU 'Stanovanja', 'Krožno gospodarstvo' in 'Delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu' so dala v javno razpravo osnutek akcijskih načrtov s konkretnimi predlogi za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in izmenjave znanj za obravnavana področja. Vsi zainteresirani deležniki, posamezniki ali organizacije so vabljeni, da do 4. septembra sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte oziroma posamezne ukrepe.

Končni akcijski načrti bodo predloženi v obravnavo Evropski komisiji in bodo prispevali k oblikovanju prihodnjih politik in zakonodaje EU, ki vplivajo na mesta. Namen partnerstev je torej okrepitev pomena urbane dimenzije v politikah EU, v njih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove.


Sodelovanje v razpravi je lahko anonimno in poteka v angleškem jeziku preko spleta, kjer so objavljena vsa gradiva in dodatne informacije. Pridobljene komentarje in informacije iz javne razprave bodo partnerstva uporabila pri pripravi končnih akcijskih načrtov.

 

*   *   *

 

Več informacij


Gradiva so v angleškem jeziku dostopna na spletnem portalu Futurium:


Stanovanja (slovenska partnerja: Stanovanjski sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor)


Krožno gospodarstvo (slovenski partner: Ministrstvo za okolje in prostor)


Delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu