Skoči na vsebino

NOVICA

183. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 24. 7. 2018 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 183. redni seji obravnaval eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Projekt Vrednotenje ekološkega stanja v jezerih in rekah v uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov 2018–2021

 

V veljavni načrt razvojnih programov 2018–2021 se je uvrstil nov projekt z nazivom »Vrednotenje ekološkega stanja v jezerih in rekah«.
Projekt Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah (Eco-AlpsWater) se bo izvajal v okviru operativnega programa INTERREG Območje Alp, in sicer v okviru finančne perspektive 2014–2020. Projekt bo potekal v okviru tretje prednostne osi: Življenjski prostor Območja Alp, SO3.2 - Izboljšanje varovanja, ohranitve in ekološke povezanosti Območja Alp.


Projekt Eco-AlpsWater je v prvi vrsti namenjen nadgradnji tradicionalnih načinov vrednotenja ekološkega stanja v jezerih in vodotokih za biološka elementa fitoplankton in fitobentos, ki se izvajajo v okviru rednega dela na Agenciji RS za okolje (ARSO), z novodobnimi genetskimi pristopi, za katere se predvideva, da bodo v prihodnosti lahko nadgradili oz. morda celo nadomestili omenjene tradicionalne metode. Genetski pristop vrednotenja ekološkega stanja v primerjavi s tradicionalnim taksonomskim pristopom pomeni znatno poenostavitev dela, poleg tega je tako časovno, kot tudi ekonomsko bolj upravičen. Dosedanji rezultati na tem področju so obetavni, čeprav je za nadgradnjo starih z novimi tehnikami vrednotenja ekološkega stanja potrebnih še kar nekaj raziskav, tudi v okviru Eco-AlpsWater projekta.


Vrednost celotnega projekta Eco-AlpsWater je 1.804.494 EUR, od tega zneska je 1.447.666 EUR zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 356.828 EUR je zagotovljenih iz drugih virov partnerjev. Delež Agencije RS za okolje (ARSO) znaša 121.554 EUR, od tega je lastni prispevek 18.233 EUR (15 %) in prispevek EU 103.321 EUR (85 %).

 

*   *   *