Skoči na vsebino

NOVICA

Krožno gospodarstvo – Model prihodnosti, Evropski projekt MOVECO predstavlja novo spletno platformo za trgovanje z materiali in proizvodi

Ljubljana, 16. 7. 2018 – Podjetja in raziskovalne institucije Podonavske regije* lahko sedaj preko nove spletne platforme izmenjujejo podatke o materialih in proizvodih za sekundarno uporabo ter ustvarjajo nove mreže za razširjanje krožnega gospodarstva. Platforma je skupaj z virtualno tržnico nastala v okviru evropskega Interreg projekta MOVECO, ki združuje partnerje iz desetih držav na območju Podonavja. Mednarodni konzorcij na spletni platformi deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za implementacijo konceptov krožnega gospodarstva ter relevantne informacije, kot so na primer sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v posameznih državah Podonavja.

Platforma je sestavljena iz štirih modulov z vodilom »Naj bo svet bolj krožen!«. Prvi modul je virtualna tržnica, ki podpira ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Namen tržnice je zapiranje snovnih tokov na področju Podonavja. »Odpadki enega proizvajalca so lahko dragocena surovina za drugega,« razloži namestnica koordinatorice projekta MOVECO, Antonija Božič Cerar, iz Gospodarske zbornice Slovenije. »Na platformi, kjer je registracija že mogoča, podjetja lahko sama stkejo svoje mreže in ustvarijo industrijsko simbiozo.«

 

Drugi modul se primarno osredotoča na raziskovalne in razvojne institucije ter ponuja priložnosti za sodelovanje na področju krožnega gospodarstva. Modul spodbuja zainteresirane deležnike k delitvi pogledov in pomislekov na aktualne teme in iskanje potencialnih partnerjev za sodelovanje. Prav tako lahko v zavihku »Ideje in razprava« (»Ideas and Discussion«) delijo svoje znanje in izkušnje ali najdejo rešitve za svoje težave.


Orodja krožnega gospodarstva (»Circular economy toolbox«) sestavljajo tretji modul. Ta je namenjen podpori podjetjem in organizacijam pri prehodu v krožno gospodarstvo. Orodja ponujajo pregled načel krožnega gospodarstva skupaj z različnimi izobraževalnimi gradivi, vključno z informacijami o priložnostih za sodelovanje, ocenami krožnosti in viri financiranja za projekte krožnega gospodarstva. Dokončno bodo vsa orodja objavljena v mesecu avgustu.


Četrti modul na podlagi podatkov partnerjev projekta MOVECO zainteresiranim deležnikom omogoča vpogled v nacionalne sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) za države Podonavja. Modul vsebuje informacije s področja zakonodaje in kontaktne podatke domačih strokovnjakov. Cilj ROP je zagotoviti, da proizvajalci že v razvojni fazi z optimiziranjem možnosti recikliranja in ponovne uporabe prevzamejo odgovornost za celoten življenjski krog svojih izdelkov.
Vsi moduli na spletni platformi so opremljeni s funkcijo samodejnega prevajanja**.

 

O projektu MOVECO


Projekt MOVECO je financiran v okviru transnacionalnega programa EU za Podonavje. MOVECO spodbuja prehod v krožno gospodarstvo med podjetji, javnimi in raziskovalnimi ustanovami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Dvanajst projektnih in štirje strateški partnerji iz desetih držav na območju Podonavja***  sodelujejo že od decembra 2016 pri promociji znanja o krožnem gospodarstvu in osnovnih pogojev za krožne proizvode in poslovne modele v Podonavju. Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije.

 

Vloga Ministrstva za okolje in prostor (MOP)


MOP je kot slovenski partner projekta MOVECO edina vladna ustanova v programskem konzorciju. Glavna naloga MOP v okviru projekta MOVECO je priprava strateškega dokumenta – Transnacionalne strategije o inovacijah v odpadkovnih tokovih in predelavi odpadkov za Podonavsko regijo (»Transnational Strategy on Innovation in Waste Streams and Waste Recovery). MOP omogoča podporo vsem projektnim partnerjem pri pripravi nacionalnih kažipotov in akcijskih načrtov za implementacijo transnacionalne strategije.

 

*   *   *

 

* Platforma je primarno namenjena državam Podonavja (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Moldavija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška in Srbija), vendar se lahko registrirajo zainteresirani deležniki iz drugih držav.
** Spletna platforma je v primarno angleščini, na voljo pa je tudi v bosanščini, bolgarščini, češčini, francoščini, grščini, hrvaščini, italijanščini, madžarščini, nemščini, romunščini, slovenščini, slovaščini, srbščini in ukrajinščini.
*** Konzorcij sestavljajo  partnerji iz naslednjih držav Podonavja: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Moldavija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška in Srbija.

 

Več informacij in platforma

 

Stik za medije
Grit Ackermann (MOVECO koordinatorica); Tel.: +386 1 5898 418; Email: grit.ackermann(at)gzs.si; Gospodarska zbornica Slovenije; Dimičeva 13; SI-1504 Ljubljana, Slovenia
MOVECO Pisarna za komuniciranje
Rosina Lohmeyer; Tel.: +49 (0)89 9901 888 -174; Email: moveco(at)bayfor.org; Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH; Prinzregentenstraße 52; 80538 Munich, Germany