Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Irena Majcen in župan Šentjurja podpisala pogodbo za protipoplavne ukrepe na vodotoku Voglajne

Šentjur, 12. 7. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je z županom mag. Markom Diacijem in izvajalcem del podpisala pogodbo za izvajanje vodnogospodarskih ukrepov na območju Občine Šentjur - »Protipoplavni ukrepi na vodotoku Voglajne – faza C (pod-faza C3)«.

V letošnjem letu se bodo izvedli protipoplavni ukrepi v ocenjeni višini okoli 480.000 EUR, ki obsegajo izgradnjo zemeljskih protipoplavnih nasipov, armiranobetonskih zidov in objektov za odvodnjo zalednih voda teh ostale komunalne infrastrukture. Namen investicije je izboljšanje poplavne varnosti mesta Šentjurja. Predviden zaključek projekta je v oktobru letošnjega leta.

 

*   *   *

 

Več informacij