Skoči na vsebino

NOVICA

256. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 6. 7. 2018 - Vlada RS je na 256. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sprememba Uredbe o ekološko pomembnih območjih

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih.


S predlogom uredbe se usklajujejo meje ekološko pomembnih območij z državno mejo med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH) v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH.

 

Sprememba Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).


S predlogom uredbe se spreminjajo meje območij Natura 2000 in potencialnih območij Natura 2000 (priloga 3) tako, da potekajo po državni meji med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH), kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH.


V skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni treba pridobiti predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejeti načrta, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo razvojni ukrepi, saj se meja posebnega varstvenega območja spreminja zaradi prilagoditve evidenci državne meje.

 

*   *   *