Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MOP objavil dva predloga predpisov s področja opremljanja stavbnih zemljišč

Ljubljana, 22. 6. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo preko portala e-demokracija podalo dva predloga predpisov s področja opremljanja stavbnih zemljišč po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2) - Uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka ter Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Predloge in pripombe lahko preko portala E-demokracije za uredbo oddate do 23. 7., za pravilnik pa do 3. 8.

Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka


Z uredbo se nadomeščata do zdaj veljavna Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Nova uredba določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

 

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka


Pravilnik določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine.
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere iz 5. člena pravilnika se uporabijo tudi za določitev stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere v odloku za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme, če občina sama ne določi stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere.


Pravilnik določa izračun celotnega komunalnega prispevka, ki predstavlja vsoto komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme, pomnoženo s povprečnim korekcijskim faktorjem 0,4 ter povprečne stroške opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 bruto tlorisne površine objekta.

 

*   *   *

Več informacij:


- Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka;


- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka