Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

182. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 21. 6. 2018 - Vlada RS je na 182. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja

 

Vlada RS je izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja.


Uredba je nova evidenca, predvidena z  Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), in je namenjena izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj mu zagotavlja ustreznejšo tehnično in informacijsko podporo, zagotavlja sledljivosti sprememb tako podatkov kot tudi posplošenih vrednosti nepremičnin ter nudi podporo uvajanju novega postopka, predvidenega z  ZMVN-1. Po novem se bo torej pripis posplošenih vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja, ki jih v skladu z ZMVN-1 z uredbo določi vlada, izkazoval v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin.


V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, prevzemajo že zbrani podatki o nepremičninah, za katere modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin
Poleg prevzetih podatkov pa se v evidenci vrednotenja vzpostavijo in vodijo nekateri izvorni podatki:


- podatki, ki predhodno še niso bili sistemsko zbrani, se pa zanje v postopku določanja modelov vrednotenja ugotovi, da so bistveni za zagotavljanje kakovostne izvedbe množičnega vrednotenja. Ti podatki se zberejo s posebnimi vprašalniki za namene izvajanja množičnega vrednotenja (na primer podatki za vrednotenje elektrarn, bencinskih servisov, pristanišč);
- posebna skupina podatkov, ki je neposredno povezana z množičnim vrednotenjem. Tako se v evidenci vrednotenja določijo enote vrednotenja in posebne enote vrednotenja  s pripadajočimi modeli vrednotenja, vrednostnimi conami in vrednostnimi ravnmi, določi se podatek o vplivnem območju ter izračunajo oziroma določijo se podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin;

- podatki o posebnih okoliščinah, ki se ugotavljajo z novo določenim postopkom ugovora zoper posplošeno vrednost nepremičnin.


V evidenci vrednotenja pa se prevzemajo oziroma izkazujejo tudi podatki o lastnikih nepremičnin, upravljavcih in osebah, ki opravljajo dejavnost, ki sicer ne vplivajo neposredno na posplošeno vrednost nepremičnin, so pa pomembni za učinkovito izvedbo vseh postopkov, povezanih z določanjem modelov vrednotenja in pripisom posplošenih vrednosti (obveščanje, pošiljanje potrdil o posplošenih vrednostih, uveljavljanje posebnih okoliščin in tako dalje).

 

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

 

Vlada RS je izdala Uredbo o dejanskih rabah zemljišč.


Pravna podlaga za sprejem uredbe je novela Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), ki določa, da vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč in pogoje za prevzem teh podatkov v zemljiški kataster ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.


ZEN-A določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z grafičnim presekom pa  izračuna delež dejanskih rab zemljišč na parcelo.

 

*   *   *