Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nadomestila za uporabo stavnih zemljišč (NUSZ) 2018

Ljubljana, 31. 5. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2017 začelo izvajati sistematični naknadni nadzor nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in z njim nadaljuje tudi v letu 2018. Namen nadzora je predvsem slediti načelu izboljšanja predpisov občin iz naslova NUSZ in njihova uskladitev z veljavno zakonodajo. V letu 2018 bo ministrstvo izvedelo nadzor nad predpisom NUSZ za trinajst občin: Krško, Sveti Tomaž, Kranjska Gora, Železniki, Tolmin, Slovenska Bistrica, Sevnica, Piran, Pesnica, Ormož, Laško, Brežice in Mestna občina Novo mesto. Izbrane občine so v tem tednu prejele obvestilo o vključitvi v sistematični naknadni nadzor NUSZ, ki ga izvaja ministrstvo.

Izvajanje letnih akcij naknadnega nadzora nad zakonitostjo občinskih odlokov na področju NUSZ ministrstvo izvaja na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi, oziroma 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Člena določata, da ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzora nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih lokalne skupnosti izdajajo v zadevah iz svoje pristojnosti.


Ministrstvo naknadni nadzor opravlja v več fazah. Na podlagi ugotovljenih neskladnosti najprej pozove občino, da pojasni in obrazloži posamezna določila odloka, ki po mnenju ministrstva niso v skladu s predpisi. V naslednji fazi ministrstvo pozove občino, da odpravi ugotovljene morebitne neusklajenosti določil posameznega akta s predpisi in občini določi rok za odpravo neusklajenosti. V primeru, da občina ugotovljenih neusklajenosti v določenem roku ne odpravi, ministrstvo poda predlog vladi za vložitev zahteve za odpravo neusklajenosti določil posameznega akta s predpisi na ustavno sodišče.


V dosedanji praksi izvajanja nadzora NUSZ se je v skoraj vseh primerih izkazalo, da se je postopek zaključil s pozivom občini, da odpravi ugotovljene nepravilnosti in z določitvijo roka občini za odpravo le-teh. Občine so v postavljenih rokih nepravilnosti večinoma odpravile in s tem zagotovile ustreznost pravnih podlag za odmero NUSZ. Ministrstvo z občinami, ki zaprosijo za sodelovanje pri odpravi nepravilnosti oziroma pri pripravi novega odloka o NUSZ, tudi vseskozi sodeluje.


V letu 2017 je bilo v akcijo naknadnega nadzora vključenih dvanajst občin, in sicer: Ankaran, Brezovica, Litija, Markovci, Miren-Kostanjevica, Mirna, Odranci, Postojna, Radlje ob Dravi, Radovljica in Šoštanj. V vseh primerih je ministrstvo ugotovilo nepravilnosti in neskladnost z veljavno zakonodajo ter pozvalo občine, da le-te odpravijo. Pozivu ministrstva je s sprejemom novega odloka v postavljenem roku sledilo devet občin. Dvema občinama je bil, na podlagi utemeljenih razlogov in ob dokazilu aktivnega pristopa k odpravi neusklajenosti, rok podaljšan v leto 2018. V primeru ene občine pa je ministrstvo podalo predlog vladi, ki je zahtevo za razveljavitev nekaterih delov neusklajenega predpisa vložila pri ustavnem sodišču konec maja 2018.

 

*   *   *