Skoči na vsebino

NOVICA

Sedmi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in novinarska konferenca

9.00 Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen so bo udeležila sestanka, na katerem bodo navzoči visoki predstavniki vseh pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu iz Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Srbije in Slovenije, kot tudi predstavniki raznih organizacij, institucij in vlad.


Glavni cilj sestanka je pregled statusa izvajanja Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu kot tudi ključnih izzivov v prihodnosti, posebno še tistih, ki se nanašajo na sodelovanje pri upravljanju porečja, obvladovanje poplavne ogroženosti, obnovi plovbe kot tudi izmenjavi za porečje pomembnih informacij. Posebna pozornost bo posvečena zadevam trajnostnega razvoja ter smernicam za nadaljevanje sodelovanja v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen.

 

11.10 Novinarska konferenca, na kateri bodo sodelovali predsedujoči Mednarodni komisiji za Savski bazen (Savska komisija), predstavniki držav pogodbenic in ministrica Irena Majcen. Predstavili bodo glavne dosežke in prioritete Savske komisije, med njimi - vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja pred visokimi vodami za zmanjšanje škod pred poplavami in pred sušo (orodje za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih sprememb v mednarodnem porečju Save. Ocena Svetovne meteorološke organizacije, Evropske komisije in Svetovne banke, da je to najboljše orodje na globalni ravni); - okrepitev sodelovanja z mlajšimi generacijami za učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe.

 

Več informacij

 

Lokacija: Rikli Balance Hotel, Cankarjeva 4, Bled

 

*   *   *