Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

174. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 29. 5. 2018 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 174. redni seji obravnaval dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 

Vlada potrdila  letni program dela za upravljanje območja geometričnega središča RS za leto 2018

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a o izvedbi programa del za leto 2017 potrdila Letni program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča RS za leto 2018, ki ga je pripravil koncesionar za upravljanje območja geometričnega središča RS, Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a.
Vsebina Letnega programa dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2018 ustreza zasnovi izvajanja koncesije v zvezi z upravljanjem območja geometričnega središča Republike Slovenije.

 

Soglasje k spremembam Statuta Geodetskega inštituta Slovenije

 

Vlada RS je dala soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Geodetskega inštituta Slovenije, ki jih je na seji dne 4. 4. 2018 sprejel svet Geodetskega inštituta Slovenije.
Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Geodetskega inštituta Slovenije so potrebne za uskladitev s Sklepom o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije.


Poveča se število članov sveta Geodetskega inštituta, in sicer iz pet na sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev inštituta. Šest članov imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za prostor, od tega enega predstavnika univerze za področje geodezije; enega člana pa izvolijo izmed sebe delavci inštituta na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom inštituta.


V Statut Geodetskega inštituta Slovenije se doda, da mandat članov sveta začne teči z dnem ustanovitvene seje sveta zavoda in traja štiri leta. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

 

Uvrstitev projekta »Zmanjševanje tveganj zaradi dežja in snega« v veljavni načrt razvojnih programov 2018 – 2021

 

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 se uvrsti nov projekt  2551-18-0004 z nazivom »Zmanjševanje tveganj zaradi dežja in snega« (CROSSRISK).
Projekt se bo izvajal v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru finančne perspektive 2014-2020.


Vrednost celotnega projekta je 1,57 mio EUR. Od tega zneska je 85% sredstev zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESSR , preostalih 15% je zagotovljenih iz drugih virov partnerjev. Skupna vrednost deleža Agencije RS za okolje (ARSO) je 418.200 EUR (ESRR 355.500 EUR, lastna udeležba 62.700 EUR).


Vodilni partner projekta je ZAMG v Gradcu. Projektni partnerji so FH Joanneum, ARSO, Univerza v Mariboru, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Urad Koroške državne uprave za ohranjanje okolja, vode in narave ter Urad deželne vlade Štajerske za vodno gospodarstvo, vire in trajnost.


Namen projekta CROSSRISK je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture pred tveganji, ki jih na programskem območju SI-AT povzročajo padavine in snežna odeja. Glavni skupni cilji predlaganega projekta so boljše skupno delovanje državnih služb, pristojnih za opozarjanje, izboljšana komunikacija tveganj ter njihovo upravljanje. Izboljšale se bodo napovedi in opozorila glede dežja, poplav, snega in snežnih plazov, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti.

 

*   *   *