Skoči na vsebino

NOVICA

Pripravlja se 4. poziv za Inovativne urbane projekte UIA

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Znane so podrobnejše informacije o 4. pozivu za inovativne urbane projekte UIA (Urban Innovative Actions), ki bo objavljen oktobra 2018. Na voljo bo 100 milijonov evrov sredstev za projekta na štirih področjih. Leta 2017 sta bili na drugem pozivu pobude UIA uspešni dve slovenski mesti, Maribor in Ljubljana. Z inovativnima in kvalitetnima projektoma na področju krožnega gospodarstva sta skupno pridobili dobrih 7 milijonov evrov (projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) in URBAN SOIL 4 FOOD).

Področja, za katera bo namenjena finančna podpora:


- digitalna tranzicija (npr. rešitve za pametna mesta, eUpravo, dostopnost podatkov, spodbujanje digitalnih tehnologij, izboljšanje poslovnega okolja),
- trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (npr. rešitve za urbano prenovo, vključevanje zelene infrastrukture in uporaba sonaravnih rešitev pri urbanem razvoju in prenovi),
- urbana revščina (npr. rešitve za odpravo segregacije, energetske revščine, revščine otrok, brezdomstva, rešitve za varno hrano, zdravstvo, vključevanje Romov, dostopnost storitev),
- urbana varnost (npr. rešitve za oblikovanje varnejših javnih prostorov, odpornost stavb, standardizacijo procesov urbane varnosti, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti, medsektorska pripravljenost na nevarnosti, podpora žrtvam kaznivih dejanj, spletna varnost).


Končna opredelitev posameznih področij bo objavljena v pozivu.


Pobudo UIA vodi neposredno Evropska komisija na podlagi Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). S pobudo Evropska komisija podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja.  Iz ESRR so namenjena sredstva lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest. Posamezni projekt mora biti inovativen, kakovosten, vključevati ključne deležnike, imeti merljive rezultate in ga je mogoče prenesti na druge mestne oblasti po vsej Evropi.


Za sredstva lahko kandidirajo lokalne oblasti (občine), ki so urbano območje z več kot 50.000 prebivalci ali združenje oziroma skupina lokalnih oblasti v čezmejnih območjih, različnih regijah ali različnih državah, ki so urbana območja in imajo skupaj več kot 50.000 prebivalcev.


*   *   *


Več informacij