Skoči na vsebino

NOVICA

173. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 15. 5. 2018 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 173. redni seji obravnaval dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada

 

Namensko premoženje in kapital Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, se povečata z izplačilom sredstev v višini 249.520 eurov.
Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sklada sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.


Uvrstitev treh protipoplavnih projektov v Načrt razvojnih programov 2018-2021

 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 (NRP)  se uvrstijo novi projekti, in sicer  projekt Ureditev Savinje pod Laškim-II.etapa, Ureditev Hudega potoka-Rečica ob Paki in Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C.


Uvrstitev projektov v NRP je nujna,  in sicer zaradi izvedbe postopkov javnega naročanja izvedbe del.  Z gradnjo  je treba začeti v obdobju, ki ga narekujejo soglasodajalci (Zavod  RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, itd.).  V kolikor novi projekti ne bi bili uvrščeni v veljavni NRP, se v primeru poplavnega dogodka predvideva nastanek materialne ter ekonomske škode, prav tako pa to pomeni višjo stopnjo ogroženosti prebivalstva.


Skupna ocenjena vrednost projekta Ureditve Savinje pod Laškim-II. etapa zanaša 4.068.880 EUR od tega bo Ministrstvo za okolje in prostor sredstva v višini 3.918.880 EUR zagotovilo iz Sklada za vode, preostali del v višini 150.000 EUR pa bo zagotovila občina Laško. Projekt Ureditve Hudega potoka-Rečica ob Paki  je ocenjen na 1.383.480 EUR. Skupna ocenjena vrednost izvedbe projekta »Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki« pa zanaša 1.723.700 EUR, od tega bo Ministrstvo za okolje in prostor sredstva v višini 1.633.001 EUR zagotovilo iz Sklada za vode, preostali del v višini 90.699 EUR bo zagotovila občina Šentjur, od česar je sredstva v višini 33.870 EUR občina že vložila za dokumentacijo, zemljišča in služnosti.

 

*   *   *