Skoči na vsebino

NOVICA

LIFE podrobna delavnica

08.30 Na delavnici bodo predstavljene novosti razpisa LIFE in je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE. Program delavnice je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem bodo potekale skupne predstavitve za vsa področja. V drugem sklopu bodo istočasno potekale ločene predstavitve za posamezna področja (Okolje (ENV in GIE, ki naslavljajo okoljske prednostne teme), Narava (NAT in GIE, ki naslavljajo naravske prednostne teme) in Podnebni ukrepi (CCA, CCM, GIC).

 

Udeležba brezplačna, število mest omejeno, obvezna prijava do 15. 5. preko prijavnega obrazca


Vabilo

 

Lokacija: Gozdarski inštitut, Večna pot 2, Ljubljana