Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ljubljanska Cukrarna in Olimpijski bazen v Kopru prva prejela evropska sredstva za urbano prenovo

Ljubljana, 7. 5. 2017 - Ljubljana in Koper sta prvi mestni občini, ki sta prejeli odločitev o podpori za izvedbo projektov v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove v finančni perspektivi 2014-2020. Vseh enajst mestnih občin je pred letom dni v izvedbenih načrtih trajnostnih urbanih strategij zapisalo projekte, ki so ključni za razvoj enajstih mest. Mestne občine, v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), pripravljajo projekte za pridobitev sredstev za izvedbo sprejetih trajnostnih urbanih strategij. Ključno vodilo pri izboru projektov urbane prenove je reaktivacija prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mest z namenom ustvarjanja novih delovnih mest, socialne vključenosti in večje kakovosti mestnega okolja. Ljubljana in Koper sta tako prvi mestni občini, ki sta pri Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), kot organu upravljanja v okviru izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prejeli odločitvi o podpori v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove. Ljubljana in Koper bosta tako z izbranima projektoma ureditve galerije Cukrarna in Olimpijskega bazena v Kopru prva revitalizirala 1,52 ha oz. 15.200 m2 površin in s tem prispevala k učinkovitejši rabi prostora v mestih.

V okviru projekta ureditve galerije Cukrarna bo izvedena rekonstrukcija obstoječega objekta, s katero se bo izboljšalo urbano okolje in še dodatno oživilo širše mestno središče. Mestna občina Ljubljana želi v nekdanji rafineriji sladkorja urediti sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti. Za naložbo v vrednosti dobrih 23 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 11 milijonov evrov. V okviru projekta bo v mestu prenovljenih 5.863 m2 odprtega prostora in 11.337 m2 javnih stavb.

 

V okviru projekta, ki je del trajnostne urbane strategije Mestne občine Koper, pa bo občina rektivirala degradirano zemljišče na območju javnega objekta - Olimpijski bazen Koper, ki je del kompleksa olimpijskega centra s spremljajočimi programi. Cilj projekta je dokončati obstoječi javni objekt, v katerem bo olimpijski bazen. Z ureditvijo objekta bo odpravljena funkcionalna in socialna degradacija, mesto pa bo pridobilo slabih 7.300 m2 prenovljenih javnih stavb. Za naložbo v vrednosti dobrih 8 milijonov evrov, bo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,7 milijona evrov.

 


*   *   *