Skoči na vsebino

NOVICA

4. Urbani forum »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«

Ljubljana, 18. 4. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je nagovorila udeležence 4. Urbanega foruma z naslovom »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter Partnerstvom za zeleno gospodarstvo. Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Namen letošnjega foruma je bilo predstaviti novosti na področju prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo ter osvetliti vlogo mest pri tem in izpostaviti pomen mest ter mestnih občin v Sloveniji pri izvajanju ukrepov trajnostnega razvoja in oblikovanju razvojnih politik.

Ministrica je v nagovoru poudarila, da MOP prepoznava izjemno pomembno vlogo mest, saj so mesta centri razvoja, v katerih se prepletajo in soodvisno delujejo različne politike. »Večina razvojnih izzivov današnje družbe je skoncentriranih v mestih, kjer živi tudi večji del ljudi. Poleg tega mesta predstavljajo tudi pomembno podporo svojemu zaledju. Ravno zato smatramo, da so mesta med ključnimi akterji v procesu prehoda, ki imajo velik potencial za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo«, je povedala in dodala: »Z razpravami o zelenem gospodarstvu smo začeli v začetku leta 2015 in veseli me, da so se danes materializirale v obliki širokega Partnerstva deležnikov za zeleno gospodarstvo ter skupnega konsenza, da je krožno gospodarstvo prepoznano kot ena izmed razvojnih prioritet Slovenije. Naj omenim, da naše ministrstvo organizira veliko aktivnosti, ki so namenjene predvsem povezovanju in izmenjavi dobrih praks ter izkušenj na tem področju. Trenutno je Slovenija v procesu priprave Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo, ki poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo in v tesnem sodelovanju z MOP. Njegov namen je osvetliti in ovrednotiti potenciale, ki jih nosi Slovenija, tako v svojih naravnih danostih, kot v znanju in podjetjih, ki so razvila svoje modele in rešitve in so s tem zgled številnim deležnikom. Kažipot bomo predstavili 11. maja na konferenci Circular Change v Mariboru, kamor ste vljudno vabljeni«.


Udeležence so nagovorili tudi Tadej Slapnik, državni sekretar iz Kabineta predsednika Vlade RS ter vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije; Jože Torkar, direktor Petrola in Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in župan MO Nova Gorica.


V nadaljevanju je potekala okrogla miza županov slovenskih mestnih občin. Udeležili so se je župani iz: Ljubljane Zoran Janković, Maribora dr. Andrej Fištravec, Murske Sobote dr. Aleksander Jevšek, Nove Gorice Matej Arčon, Novega mesta mag. Gregor Macedoni, Ptuja Miran Senčar, Slovenj Gradca Andrej Čas, podžupan Velenja Peter Dermol ter predstavnik MO Koper, Georgi Bangiev. V prvem delu okrogle mize so župani predstavil, kje se nahajajo njihove mestne občine na poti v krožno oziroma zeleno gospodarstvo, razkrili so vizijo za naprej in izpostavili nekaj najbolj krožnih projektov občine. Poudarki iz  predstavitev so bili, da bi moralo vsako mesto sprejeti strategijo zelene prestolnice, da morata biti na prvem mestu človek in narava, ter da je pomembno sodelovanje, soodločanje ter soustvarjanje. Izpostavili so predvsem, da se veliko aktivnosti izvaja na področju ravnanja z odpadki, trajnostni mobilnosti, upravljanju z viri, komunalni infrastrukturi, kot tudi na čezmejnem in regionalnem povezovanju.


V drugem delu okrogle mize je bilo izpostavljeno sodelovanje med mestnimi občinami in vlado, kjer je bila glavna pobuda županov predvsem, da želijo biti partnerji v procesu definiranja novih razvojnih prioritet ter pri pripravi smernic za novo finančno perspektivo. Sodelovanje med mestnimi občinami in predstavniki vlade pa je zaželeno v redni obliki.

 

*   *   *

 

Več informacij