Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen razpis LIFE 2018 – na voljo skoraj 400 mio evrov

Ljubljana, 18. 4. 2018 – Program LIFE je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov. Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih projektov na podprogramu za okolje. Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

 

Večina projektov je tako imenovanih tradicionalnih projektov, ki jih lahko prijavijo pravne osebe (javne ali zasebne organizacije, profitne ali neprofitne), registrirane na območju EU. Če imate projektno idejo s področja ohranjanja narave, varstva okolja ali podnebnih ukrepov, ter želite pridobiti nepovratna sredstva programa LIFE, je naslednji korak pregled razpisne dokumentacije, ki je objavljena na

spletni strani programa LIFE.

 

Ključni datumi

 

- 12. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnega področja Okolje in učinkovita raba virov (ENV);
- 14. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnih področij Narava in biotska raznovrstnost (NAT) ter Okoljsko upravljanje in informacije (GIE);
- 5. 9. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za integrirane projekte;
- 12. 9. 2018 - oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC);

-  januar 2019 - oddaja polne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za okolje (ENV, NAT, GIE);
- 14. 3. 2019 - oddaja polne prijave za integrirane projekte

 

*   *   *

 

Spletna stran programa LIFE