Skoči na vsebino

NOVICA

Starejši v Novem mestu zadovoljni, da nastajajo nove možnosti za kakovostno bivanje v starosti

Novo mesto, 16. 4. 2018 - V Novem mestu so danes v Večgeneracijskem centru Hiša sožitja odprli Info točko Sobivamo, ki bo ponujala možnost, da obiskovalci na enem mestu pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je ob otvoritvi nagovorila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Izpostavila je, da je ključni cilj projekta Sobivamo izboljšati pogoje bivanja za starejše, ki še lahko sami skrbijo zase. V srečanjih, ki so bila znotraj projekta izvedena v 11 mestnih občinah, so ugotovili, da so za marsikoga njihovi bivanjski prostori preveliki in s tem so povezani visoki stroški. Na drugi strani pa se pojavlja osamljenost tistih, ki sami živijo v prevelikih stanovanjih ali hišah. »Sobivanje, ki je lahko medgeneracijsko ali pa znotraj iste generacije, nedvomno ponuja možnosti, da se takšne ovire premagajo.« Kot ugotavlja, so se različni akterji že precej povezali s skupnim ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja starejših in prvi rezultati bodo kmalu vidni.

 
Milka Eržek, podpredsednica Društva upokojencev Novo mesto, je pozdravila otvoritev info točke in poudarila, da si resnično želijo dobrega sodelovanja, saj na Dolenjskem obstajajo potrebe po kakovostnejšem bivanju starejših. Starejši bodo, po njenih besedah, veseli nove možnosti informiranja in širitve možnosti za dvig kakovosti njihovega življenja.
Po uradni otvoritvi info točke se je ministrica Irena Majcen pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri strokovni sodelavki Zveze društev upokojencev Slovenije Alenki Ogrin, ki se s tematiko sobivanja ukvarja že vrsto let, mag. Črtomiru Remcu, direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in Vesni Dragan, vodji stanovanjskega sektorja na Ministrstvu za okolje in prostor.


V tem tednu bo Info točka Sobivamo odprta še v Ravnah na Koroškem, v Novi Gorici in v Celju. Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta. 

 

*   *   *

Spletna stran projekta Sobivamo


Facebook Sobivamo


Twitter Sobivamo

 

Napoved dogodka – Info točka na Koroškem, 17. 4.

 

Napoved dogodka – Info točka v Novi Gorici, 19. 4.

 

Napoved dogodka – Info točka v Celju, 20. 4.