Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

174. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 29. 3. 2018 - Vlada RS je na 174. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Sprememba Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca.
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca je pripravljena z namenom, da se iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca izvzeme vodna zajetja Troblje 1, Troblje 2 in Nove Pameče 2, saj se le-ta več ne uporabljajo za javno oskrbo s pitno vodo.
Vodno zajetje Nove Pameče 1 je imelo z zajetjem Troblje 1 skupno širše vodovarstveno območje (VVO III), zaradi česar je bilo treba zajetju Nove Pameče 1 določiti novo širše vodovarstveno območje.

 

Imenovanje direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan

 

Vlada RS je izdala odločbo, s katero je na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, za dobo štirih (4) let, in sicer od 16. 4. 2018 do 15. 4. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala Roberta Smrekarja.

              
Prejšnjemu direktorju javnega zavoda je mandat potekel 21. 4. 2017. Na javno objavo prostega delovnega mesta sta pravočasno prispeli dve vlogi. Ministrica za okolje in prostor je kot najprimernejšega kandidata izbrala Roberta Smrekarja.


Robert Smrekar je leta 1987 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv ekonomist, leta 2012 pa je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv magister prava in leta 2014 opravil pravniški državni izpit. Od leta 1990 do leta 2008 je deloval kot poslovodna oseba in direktor družbe ter predsednik kluba, od 22. 4. 2017 dalje pa kot vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.


Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Kozjanski park

 

Vlada RS je v svet Javnega zavoda Kozjanski park za mandatno dobo štirih let imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor mag. Nives Nared, za kulturo Andrejo Mihelčič Koželj, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bogdana Pungartnika, za ekonomske odnose in razvoj Gabrijelo Jerič Jevšenak, za šolstvo in šport Danico Cerar.
Statut javnega zavoda določa sestavo sveta zavoda. Svet zavoda sestavlja 15 članov od katerih vlada kot ustanoviteljica javnega zavoda imenuje pet članov. Statut javnega zavoda določa, da je mandatna doba članov sveta štiri leta in da so po preteku mandata lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.

 

*   *   *