Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Občina Tržič je posodobila zavarovanje naravne vrednote državnega pomena v Dovžanovi soteski

Ljubljana, 23. 3. 2018 – V Dovžanovi soteski je več naravnih vrednot državnega pomena: Dovžanova soteska, Tržiška Bistrica s pritoki, Borova peč, Rjava peč, Jama v piramidi in jama Partizanska tehnika. Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Tržič sta decembra 2017 sklenila Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Naravnem spomeniku Dovžanova soteska. Občina Tržič je Odlok o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska sprejela na seji sveta 21. marca 2018 in s tem posodobila občinsko zavarovanje Dovžanove soseske iz leta 1988.

V dogovoru med ministrstvom in občino je določeno, da Občina Tržič in skrbnik oziroma izvajalec pogodbenega varstva seznanjata Zavod RS za varstvo narave s sprejetimi ukrepi varstva in izvajanjem dejavnosti potrebnih za doseganje ciljev varstva naravnih vrednot, tako da ga obveščata o načrtovanih aktivnostih ob pripravi letnega programa dela ter poročata o izvedenih aktivnostih in stopnji doseganja ciljev iz Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska in načrta urejanja in delovanja naravnega spomenika.

 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa, da se lahko država in občina dogovorita, da občina izvede ukrep varstva za naravno vrednoto državnega pomena, ki se nahaja na njenem območju. Podoben dogovor je ministrstvo sklenilo tudi z Občino Ankaran, za naravne vrednote državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič.

 

*   *   *