Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor sprejel Zakon o nepremičninskem posredovanju

Ljubljana, 20. 3. 2018 – Državni zbor RS je sprejel Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), ki predstavlja nov pravni okvir za delovanje nepremičninskih družb. Razlogi za sprejem novega zakona oziroma za novo ureditev področja nepremičninskega posredovanja so v še vedno nezadostni stopnji varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljiva oziroma nezadostna pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb.

Omejitev plačila za posredovanje v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja ostaja v isti višini kot je določena v veljavnem Zakonu nepremičninskem posredovanju.
Novost je avtonomnost strank glede trajanja pogodbe o nepremičninskem posredovanju. Omejitev plačila za posredovanja pri sklepanju gospodarskih pogodb je odpravljena zaradi sprostitve posredovanja na trgu nepremičnin in zaradi svobodne gospodarske pobude. Zakon na novo ureja ekskluzivno pogodbo s katero se naročnik zaveže, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb.


Bistvena sprememba zakona je v novem postopku pridobitve in prenehanja veljavnosti dovoljenja za nepremičninskega posrednika. Zakon ureja dovoljenje za nepremičninskega posrednika, licenca in dopolnilno izobraževanje se ukinjata.


Pri izvajanju veljavnega zakona je bilo zaznati največ težav glede spoštovanjem pravil za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih družb, in sicer predvsem pri ugotavljanju in seznanjanju naročnika s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine. Zaradi navedenega bo morala nepremičninska družba tako pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in naročnika in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine. Zakon iz navedenega razloga vsebuje tudi načela, po katerih se morajo ravnati vsi deležniki v prometu z nepremičninami.


Zakon je želel slediti načelom deregulacije poklica nepremičninskega posrednika, ureditvi gospodarskih pogodb, učinkovitemu nadzoru in ureditvi kazenskih določb in večji pravni varnosti potrošnikov ter enostavnejšemu postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje dela.   

 

*   *   *


Zakon o nepremičninskem posredovanju