Skoči na vsebino

NOVICA

Dogovor MOP in Občine Ankaran o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič

Ljubljana, 13. 3. 2018 - Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Občine Ankaran so danes podpisali Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič. Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je Občini Ankaran predlagal, da ankaranski polotok Debeli rtič in pripadajoče morje med zalivom sv. Jerneja in zalivom Valdoltra zavaruje kot krajinski park Debeli rtič. V tem območju ležita tudi flišni klif in abrazijski spodmol, ki sta naravni vrednoti državnega pomena. Zakon o ohranjanju narave (ZON) v 46. a členu določa, da se lahko država in občina dogovorita, da občina izvede ukrep varstva za naravno vrednoto državnega pomena, ki se nahaja na njenem območju.

Občina Ankaran se je zavezala, da bo redno seznanjala ZRSVN s sprejetimi ukrepi varstva in izvajanjem dejavnosti, potrebnih za doseganje ciljev varstva. Javna predstavitev predloga odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič se je v Občini Ankaran pričela 1. marca 2018 (javna predstavitev).

 

 

 

*   *   *