Skoči na vsebino

NOVICA

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

Spoštovani!

 

Pripravili smo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov s prilogo 1 in prilogo 2, kot to določata tretji in četrti odstavek 3. člena Gradbenega zakona.

 
Uredba je zasnovana čisto na novo in združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ).

 
Priložene smernice še niso popoln osnutek in bodo zato še v času javne razgrnitve dopolnjene in objavljene na spletni strani ministrstva.

 
Vabimo vas, da do četrtka, 12. aprila 2018 pripravite svoje pripombe in predloge in jih pošljete na elektronske naslove: gp.mop(at)gov.si.

 

 

Prijazen pozdrav!