Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek dodatnih preiskav na parceli v Teharjah

Ljubljana, 8. 3. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča, da bo izbrani izvajalec Irgo Consulting d. o. o. jutri pričel s preiskavami terena na parceli 115/1 k.o. Teharje. Preiskave terena so potrebne zaradi priprave ustreznega načina remediacije (sanacije) terena in bodo predvidoma potekale do začetka poletja. MOP je za preiskave pridobil vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč in tudi soglasja upravljavcev infrastrukturnih vodov, ki potekajo preko parcele.

MOP ter podjetje Irgo Consulting sta sredi decembra 2017 podpisala pogodbo »Izdelava idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje«.


Izbrani izvajalec je pričel z aktivnostmi za pričetek sanacije območja, kjer so bili v preteklosti nezakonito odloženi odpadki.

 

*   *   *

 

Karta preiskav (.pdf)

Več informacij:
- Sporočilo za javnost, 4. 1. 2018 - Pogodba za izdelavo idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele v Teharjah je podpisana;
- Sporočilo za javnost, 17. 11. 2016 - Evropska komisija potrdila program sanacije parcele 115/1 v Teharjah, MOP bo pristopil k izvedbi vseh potrebnih aktivnosti