Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Druga javna predstavitev predloga določitve vodnih zemljišč

Ljubljana, 16. 2. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes v prostorih Agencije RS za okolje (ARSO), in sicer v okviru druge javne razprave o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda ter obnove podatkov hidrografije, predstavilo drugi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji in obnovljenih podatkov hidrografije. V okviru priprave drugega predloga določitve vodnih zemljišč in obnove podatkov hidrografije je MOP pripravil nov Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17). Predstavljen je bil tudi spletni portal eVode, v okviru katerega deluje tudi vodni kataster, in ki sta nastala v sodelovanju z sodelovanju z ministrstvom, Direkcijo RS za vode (DRSV) in Geodetskim inštitutom Slovenije.

 

MOP je v sodelovanju s številnimi slovenskimi strokovnjaki različnih strok (voda, geodezija, prostor) pripravil drugi predlog določitve vodnih zemljišč v Republiki Sloveniji ter obnovil podatke hidrografije. Predstavniki ministrstva so predstavili nadaljevanje projekta »Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami« t.j. rezultate projekta »Podpora pri finalizaciji podatkovnih slojev hidrografije in predloga vodnih zemljišč«, oba projekta je za ministrstvo izvedel Geodetski inštitut Slovenije. Predstavljena je bila tudi dopolnjena metodologija za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč.

 

Predstavljeno je bilo, da se je določilo vodna zemljišča vzdolž cca 49100 km vodotokov v Sloveniji, vodna zemljišča tako zavzemajo 630 km2 površine Slovenije. Drugi predlog določitve vodnih zemljišč za vse celinske vode v Sloveniji lahko skupaj z evropskim pravnim redom usklajeno in obnovljeno hidrografijo ogledate na spletnem pregledovalniku Atlas voda (meni povsem desno spodaj).

Vseh pet podatkovnih slojev hidrografije v SHP formatu lahko prenesete tudi iz vodnega katastra v zavihku zbirka podatkov o površinskih vodah – hidrografija. Vse tri podatkovne sloje vodnih zemljišč v SHP formatu lahko prenesete tudi iz vodnega katastra v zavihku zbirka podatkov o vodnih in priobalnih zemljiščih – vodna zemljišča.

 

Aktivnost določitve vodnih zemljišč celinskih voda in obnove oz. posodobitve hidrografije v Sloveniji ter njuna javna objava in brezplačna dostopnost v vseh grafičnih formatih sledi politiki upravljanja z vodami, in sicer da se vsi podatki javno in brezplačno objavijo ter se tako tudi na ta način skrajšuje različne postopke s področja upravljanja z vodami, prostorskega načrtovanja ali graditve objektov.

 

 

*   *   *

 

Priloge in več informacij:


• Vodni kataster – drugi predlog vodnih zemljišč in obnovljeni podatki hidrografije
• Metodologija za zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče

• Prvi predlog določitve vodnih zemljišč – prispevek iz MVD 2016
• Vzpostavitev vodnega katastra - prispevek iz MVD 2017
 eVode
• Vodni kataster
• Atlas voda