Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Akcija nadzora oskrbe s pitno vodo 2017 – poročanje občin o standardih opremljenosti

Ljubljana, 16. 1. 2018 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od septembra do decembra 2017 izvedla Akcijo nadzora oskrbe s pitno vodo - poročanje občin o standardih opremljenosti. V obdobju, ko je akcija potekala, je 31 občin že posredovalo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) manjkajoča poročila o standardih opremljenosti oz. manjkajoče podatke. V 12 primerih postopek še poteka in v treh se bo še začel. Iz ugotovitev akcije izhaja, da je inšpekcijski nadzor je na tem področju učinkovit. Prav tako pa se ugotavlja, da občine v večini primerov želijo čim prej odpraviti ugotovljene nepravilnosti.

 

Uredba o oskrbi s pitno vodo med drugim določa standarde opremljenosti, kar pomeni, da določa kje mora občina zagotoviti oskrbo z javnim vodovodom.

 
Občine morajo MOP vsako leto poročati o:
- številu  in odstotku prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda, iz lastne oskrbe s pitno vodo oz. s kapnico,
- deležu stavb do katerih je zgrajen javni vodovod in koliko jih je nanj že priključenih,
- številu in upravljanju zasebnih vodovodov in
- predvidenem datumu in stroških za zagotovitev manjkajočega javnega vodovoda v skladu s predpisi.
Iz Informacijskega sistema javnih služb varstva okolja je bilo razvidno, da na dan 22. 8. 2017, 46 (21%) od skupno 212 občin še ni ali ni v celoti izvedlo poročanja o standardih opremljenosti. V akciji nadzora je bil izveden nadzor v 43 občinah trije inšpekcijski postopki bodo izvedeni v letu 2018, v kolikor občine ne bodo že prej izpolnile obveznosti poročanja.

 
Večina občin, kar 25, je posredovala manjkajoča poročila o standardih opremljenosti oz. manjkajoče podatke iz poročil že na poziv inšpektorjev, ena pa še preden je prejela poziv. V treh primerih so inšpektorji občinam izrekli opozorilo na zapisnik in dve občini sta nato poročilo tudi posredovali ena pa še ne. V sedmih primerih so inšpektorji občinam z odločbami naložili, da morajo do določenega roka posredovati manjkajoče poročilo oz. podatke. V treh primerih so občine odločbo že izvršile v štirih pa ne, zato je bil v enem primeru izdan sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Šest inšpekcijskih postopkov še teče.

 

*   *   *