Skoči na vsebino

NOVICA

Razstava LIFE – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji

Ljubljana, 12. 1. 2018 – V avli Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je na ogled nova razstava, ki je nastala v okviru programa LIFE. Gre za projekt Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LIVEDRAVA), ki je zaživel septembra 2012 in se zaključil konec leta 2017. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je skupaj s partnerji Vodnogospodarskim birojem Maribor d.o.o., Drava, Vodnogospodarskim podjetjem Ptuj d.d. in Mestno občino Ptuj izvajal projekt na območju reke Drave, in sicer med Mariborom in Središčem ob Dravi. Slovenija je namreč prepoznavna po ohranjeni naravi, a je naravovarstveni turizem še vedno v povojih. S projektom so zato na primeru zavarovanega območja želeli popraviti stanje in ponuditi bogate možnosti sodelovanja z lokalnimi pridelovalci, in sicer tako pri upravljanju kot možnostih trženja. Vrednost projekta je bila slabih 4,5 milijona EUR. Od tega je prispevek Evropske unije 50 %, Ministrstva za okolje in prostor 20 %, ostalih 30 % so prispevali partnerji in sofinancerji sami.

V preteklosti je največja slovenska reka oblikovala pokrajino in usmerjala življenje ljudi. Drava je bila pomembna prometna, transportna in komunikacijska os, raba okolice pa je bila pretežno omejena na pašnike in travnike. Kakšna pa je reka danes? Lahko bi rekli, da je podrejena energetski izrabi in intenzivnemu kmetijstvu. S tem pa sta ogroženi biotska in pokrajinska raznovrstnost. Ekipa projekta je zato svoje aktivnosti zasnovala na treh vsebinskih sklopih: naravovarstvo, izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo. Z njimi je dosegla enega izmed glavnih ciljev: poiskati in testirati rešitev za zagotavljanje protipoplavne varnosti ob hkratnem ohranjanju ugodnega stanja narave. Pri tem je ekipa aktivno vključevala prostovoljce v vse nivoje dela naravnega rezervata Ormoške lagune ter izobraževala in ozaveščala  javnost o aktivnostih v sozvočju z naravo.

 

 
*   *   *

 
Livedrava ptice

 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

 
Vodnogospodarski Biro Maribor

 
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

 
Občina Ptuj