Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Ljubljana, 18. 12. 2017 – V petek, 15. 12. 2017, je Eko sklad objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Informativni dan, s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa, bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave na informativni sprejemajo do konca decembra na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si. Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene predvidoma 5. januarja 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

 
*   *   *

 
Več informacij 

 
Javni razpis