Skoči na vsebino

NOVICA

Na vladnem obisku v Zasavju tudi o menjavi malih kurilnih naprav za boljši zrak

Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, 5. 12. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vlade RS v Zasavju in Posavju, prvi dan v Zasavju udeležila posvetov »Zasavje regija start-upov« in »Zamenjajte kurilno napravo za boljši zrak«. Skupaj s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem je obiskala Steklarno Hrastnik, v popoldanskem času pa bo obiskala še Center za ravnanje z odpadki (CEROZ) Zasavje in se udeležila zaključnega srečanja – Regionalni razvojni dialog za Zasavje.

Posvet o zamenjavi kurilne naprave za boljši zrak

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v Trbovljah z namenom ozaveščanja o možnostih zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje, organiziralo posvet z naslovom Zamenjajte kurilno napravo za boljši zrak. Razprava se je osredotočila na ukrepe, ki lahko vodijo v zmanjševanje energetske revščine ter boljšo kvaliteto bivanja občanov.

 
Ministrica Irena Majcen je poudarila, da je MOP organiziral ta posvet, ker je bilo koriščenje subvencij za zamenjavo malih kurilnih naprav v Zasavski regiji zelo slabo, samo 12. Ministrica je pozvala vse prisotne, da v čim večji meri širijo glas o tej možnosti, saj si tako državljani lahko izboljšajo ali sanirajo obstoječe stanje (na primer zamenjava male kurilne naprave ali energetska sanacija objekta) in istočasno poskrbijo tudi za bolj čist zrak.

 
Županja Občine Trbovlje in gostiteljica posveta Jasna Gabrič je pozdravila vse prisotne občane in se zahvalila MOP-u za organizacijo posveta v Zasavju. Poudarila je, da si zelo prizadevajo za izboljšanje kvalitete okolja in bivanja ter, da občina postaja vedno bolj zelena.

 
»Zasavje je eno od sedmih območij v Sloveniji, kjer so bili zaradi prekomerne onesnaženosti s trdnimi delci PM10 pripravljeni Načrti za kakovost zunanjega zraka. Raven onesnaženosti z delci se po letu 2002 znižuje in je v zadnjem obdobju odvisna predvsem od meteoroloških pogojev v hladni polovici leta. Na območju Zasavja po letu 2008 letna mejna vrednost ni bila presežena. Bolj problematično je število preseganj dnevne mejne vrednosti, ki je višje od dopustnega«, je povedala Janja Turšič, vodja Sektorja za kakovost zraka na Agenciji RS za okolje. V zadnjih letih se v Sloveniji največ preseganj dnevne mejne vrednosti beleži v Zagorju in Celju. Prekomerna onesnaženost zraka z delci v zimskem obdobju je predvsem posledica uporabe lesne biomase in neugodnih meteoroloških pogojev, ki preprečujejo razredčevanje izpustov.

 
Generalna direktorica Direktorata za okolje na MOP Tanja Bolte je predstavila Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Zasavja za obdobje 2017-2019 skupaj s podrobnejšim programom, ki je bil posredovan na vlado in katerega sprejem se predvideva nekje do sredine meseca. Načrt vsebuje 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre: spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.); promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest); druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

 
Mag. Hinko Šolinc, direktor Eko sklada je predstavil subvencije, ki jih Eko sklad nudi občanom. Od teh je še posebej predstavil subvencije, ki so na voljo za zamenjave kurilnih naprav, in subvencije, ki so namenjene socialno ogroženim skupinam prebivalstva.

 
Vodja pisarne En svet Trbovlje Carmen Hladnik Prosenc je v svoji predstavitvi predstavila mrežo En svet, katere namen je energetsko svetovanje občanom. Izpostavila je razloge kdaj in zakaj naj se občani obrnejo na energetske svetovalce, ki delujejo v mreži. Trenutno je najbolj aktualna energetska sanacija stavb in razpis, ki je namenjen prejemnikom varstvenega dodatka in socialne pomoči za zamenjavo male kurilne naprave na degradiranih območjih in kjer ni toplovoda, zamenjava je financirana v celoti.

 

Posvet o Zasavju kot regiji start-up podjetij

 
Na posvetu, ki so ga organizirali Kabinet predsednika Vlade RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s podjetjem DEWESoft, podjetniškim pospeševalnikom Katapult, Regionalno razvojno agencijo Zasavja in Startup skupnostjo Slovenije, so predstavniki medsektorske skupine za pripravo akcijskega načrta Slovenija dežela startupov predstavili izhodišča za njegovo pripravo, predstavniki podjetja, pospeševalnika in skupnosti pa njihove aktivnosti in načrte startup podjetij v njem.

 
Ministrica Irena Majcen je v uvodnem nagovoru povedala, da je narava s svojimi viri v Zasavju od nekdaj pomenila ključno in skupno izhodišče razvoja. Prav ljudje iz krajev, tesno povezanih z naravo in njenimi viri, so se med prvimi začeli zavedati, da viri lahko usihajo, da niso vsi obnovljivi, da narava izgublja svoje barve tam, kjer se največ jemlje. »Ko Zasavčani rečete, da greste v 3 krasne veste, da ste namenjeni v zeleno, cvetočo in sončno pokrajino Zasavja. V eno od treh Zasavskih občin, kjer je bila nekoč narava še posebej radodarna«, je poudarila ministrica in dodala: »Zato naj vas, ki iščete rešitve za boljši jutri, vodi želja po puščanju dobrih sledi in ne odpadkov, naj bo vaš cilj dobrobit brez slabih priokusov, in naj se o vaših primerih dobrih praks govori, ko se bo govorilo o zelenem gospodarstvu. Uporabite kar se vam ponuja, če to potrebujete. Uporabite zgolj toliko, kot potrebujete. Pri tem uporabite vse, kar ste vzeli. In če boste v tem duhu učili svoje potomce, smo vsi na dobri poti.«

 

 

*   *   *