Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk Vlade RS v Zasavju in Posavju, 5. in 6. 12.

Ministrica Irena Majcen se bo v okviru regijskega obiska Vlade RS v Zasavju in Posavju udeležila posveta »Zasavje regija start-upov«, »Zamenjajte kurilno napravo za boljši zrak«, obiskala Steklarno Hrastnik, CEROZ Zasavje in Termoelektrarno Brestanico, si ogledala letališče Cerklje ob Krki in izvedbo protipoplavnih ukrepov na Kostanjevici ter v Krški vasi, Malencah in HE Mokrice. Državna sekretarka Lidija Stebernak se bo v sredo udeležila posveta z gospodarstveniki, v organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Restavraciji tri lučke v Sremiču.

 

Podrobnejši program ministrice:

 

Torek

 

11.00 Posvet »Zasavje regija start-upov – Slovenija dežela start-upov«
Več informacij
Lokacija: podjetniški pospeševalnik Katapult, Gabersko 12, 1420 Trbovlje

 

13.30 Posvet »Zamenjajte kurilno napravo za boljši zrak«
Posvet organizira Ministrstvo za okolje in prostor z namenom ozaveščanja o možnostih zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje. Ukrepi lahko vodijo v zmanjševanje energetske revščine ter boljšo kvaliteto bivanja občanov. Na posvetu bodo sodelovali: Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor; Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP; Hinko Šolinc, direktor Eko sklada; Janja Turšič, vodja Sektorja za kakovost zraka ARSO; Carmen Hladnik Prosenc, vodja pisarne En svet Trbovlje ter gostiteljica posveta, Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje.
Lokacija: predavalnica Delavskega doma Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje
Odprto za javnost

 

15.30 Obisk Steklarne Hrastnik
Lokacija: Cesta 1. Maja 14, Hrastnik

 

17.00 Obisk CEROZ Zasavje
Lokacija: Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku
Odprto za medije, ministrica bo na voljo za izjave za medije

 

18.45 Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Zasavje
Lokacija: Gasilski dom, Zagorje ob Savi

 

Sreda

 

9.00 Delovni posvet Vlade Republike Slovenije
Lokacija: vojašnica Jerneja Molana

 

10.30 Ogled letališča Cerklje ob Krki

 

11.00 Ogled izvedenih protipoplavnih ukrepov v Kostanjevici
Lokacija: zgornji most v Kostanjevici

 

11.00 – 11.30 Odprto za javnost, ministrica bo na voljo za izjave za medije

 

13.00 Ogled izvedbe protipoplavnih ukrepov: Krška vas, Malence, HE Mokrice
Lokacija: na mostu pri spomeniku, Krška vas

 

13.00 – 13.30 Odprto za javnost, ministrica bo na voljo za izjave za medije. Lokacija: na mostu pri spomeniku, Krška vas

 

15.00 Obisk Termoelektrarne Brestanica
Lokacija: Cesta prvih borcev 18, Brestanica

15.00 – 15.30 Odprto za medije, ministrica bo na voljo za izjave za medije

 

17.30 Zaključno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Posavje
Lokacija: Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško

 

Dodatne informacije – Sašo Vöröš, vodja SOJ MOP, 051 385 712

Celotni program obiska vlade in Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja v Zasavju in Posavju