Skoči na vsebino

NOVICA

Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije – prvi mejnik

Ljubljana, 30. 11. 2017 – Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem kakovosti bivanja. Proces, ki poteka od septembra 2017, ko ga je v okviru MOS v Celju najavil tudi Predsednik Vlade Miro Cerar, zaokrožuje prvi mejnik – popis 12 regionalnih posvetov in predstavitev prepoznanih krožnih potencialov Slovenije. Proces poteka v tesnem sodelovanju Partnerstva za zeleno gospodarstvo, Ministrstva za okolje in prostor in projektne skupine, ob upoštevanju Vizije Slovenije 2050, osnutka Strategije razvoja Slovenije 2030 in drugih že razpoložljivih dokumentov. Proces vodi Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, vključeni pa so platforma Circular Change, vodilni partner Giacomelli media, dr. Janez Potočnik, Institut “Jožef Stefan”, Inštitut Wcycle in drugi.

Oblikovani so zaključki prvega mejnika snovanja Kažipota – zbirno poročilo 12 regionalnih posvetov, 12 dobrih praks in 12 potencialov za krožni prehod. V proces je bilo že doslej neposredno ali posredno vključenih več kot 2.000 deležnikov. Do marca se bodo zvrstila še bolj osredotočena srečanja z izbranimi deležniki, ki bodo omogočila dopolnjevanje smernic in priporočil.

 
Naslednja etapa Kažipota bo predstavljena marca, ko bodo zbrani povzetki razprav, dialogov, delavnic, ki so na programu v okviru procesa snovanja Kažipota. Konec aprila bo dokument zaključen, proces prehoda v krožno gospodarstvo pa se bo s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo, platformo  Circular Change in ostalimi deležniki nadaljeval. Prehod v krožno gospodarstvo je dolgoročen proces, ki zahteva vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov, jasno podporo vlade in konkretne spodbude za krožne prebojnike.

 
Predstavitev končnega dokumenta bo potekala v sklopu tretje mednarodne konference  Circular Change, ki se bo odvijala 10. in 11. maja 2018. Tokrat bo osredotočena na kažipote za krožni prehod evropskih članic. Prvi dan bo v sodelovanju s partnerji konference organiziran v Kostanjevici pri Krki, drugi pa v Mariboru.

 
Izvedenih že 12 regijskih posvetov

 
V 12 statističnih regijah je bilo organizirano srečanje z deležniki, predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in zainteresiranimi posamezniki. Z regijskim pristopom "od spodaj navzgor" je pridobljen dober vpogled v to, kako je krožno gospodarstvo umeščeno v Sloveniji, kdo so nosilci dobrih praks, kaj jih ovira in kaj spodbuja. V sklopu posvetov so zbrani odzivi s terena, ki omogočajo nadaljevanje bolj strukturiranih dialogov in nadgradnjo prvih smernic Kažipota.

 
Pogled skozi prizmo krožnega trikotnika

 
Priporočila Kažipota se prvenstveno nanašajo na sistemski prehod v krožno gospodarstvo. Ob tem  se zavedamo treh ključnih vidikov krožnega prehoda: ob sistemskem upoštevamo še vidik poslovne transformacije ali spreminjanja poslovnih modelov in kulturni vidik, ki se odraža v spremembi vrednot ter vrednostnega utemeljevanja in upravljanja medsebojnih odnosov med gospodarskimi subjekti in ljudmi nasploh. To prepletenost treh vidikov ponazarja krožni trikotnik, miselni pristop, ki nas vodi pri oblikovanju Kažipota. Njegova »oglišča« so krožna sprememba, krožno gospodarstvo in krožna kultura.

 
4 ključna področja za razvoj

 
Na podlagi izvedenih 12 regionalnih posvetov in po primerjavi s sorodnimi Kažipoti smo identificirali 4 ključna področja, ki jih vidimo kot prve epicentre krožnosti. To so predelovalne industrije, lesne verige, prehrambni sistemi in mobilnost. Ob tem so pomembna mesta, ki so ponotranjila sistemski pristop krožnega prehoda - Ljubljana in Maribor predstavljata vzor s številnimi konkretnimi projekti in mednarodnimi dosežki. Pomembno za Slovenijo je povezovanje mest in primestja ter podeželja, kar lahko pospešuje krožni prehod. Upošteva se tudi vloga digitalizacije kot »omogočevalca« krožnega prehoda, vključno z blockchain tehnologijami.

 

*   *   *

 
Izhodišča za Kažipot

 
Pogled v regije Slovenije

 
Poročila po regijah:

 
Gorenjska regija

 
Goriška regija

 
Jugovzhodna Slovenija

 
Koroška regija

 
Obalnokraška regija

 
Osrednjeslovenska regija

 
Podravska regija

 
Posavska regija

 
Pomurska regija

 
Primorsko-notranjska regija

 
Savinjska regija

 
Zasavska regija