Skoči na vsebino

NOVICA

Osnutek Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: 
 
Osnutek Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.
 
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 18. decembra 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si
 
 
Prijazno vabljeni!