Skoči na vsebino

NOVICA

Razstava projektov Life slovenska OEEO kampanja in Life gospodarjenje z e-odpadki

Ljubljana, 13. 11. 2017 – V avli Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je do začetka januarja 2018 na ogled razstava projektov LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki sta nastala pod okriljem podjetja ZEOS d. o. o in sta sofinancirana s strani MOP ter Evropske komisije. Projekt je kljub zaključku še vedno aktualen, pohvalijo pa se lahko s prestižnim priznanjem Best of the best LIFE project na področju okoljskega izobraževanja in informiranja. S prejetim priznanjem se je projekt leta 2014 uvrstil med osem najboljših projektov v EU.

Projekt z naslovom Slovenska OEEO kampanja je potekal od 2011 do 2013, z namenom dolgoročnega dvigovanja ozaveščenosti ciljnih javnosti in zasledovanja pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA). Omenjenemu projektu se je leta 2016 pridružil še LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij. Projekt je osredotočen na intenzivno in kontinuirano informiranje uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi. Cilj štiriletnega projekta je vzpostavitev infrastrukturne mreže po Sloveniji za čim bolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij. Doseganje omenjenega cilja temelji na podlagi treh glavnih aktivnosti:

 

- ulični zbiralniki, kamor lahko oddate e-odpadke v velikosti do 40x25x25 cm, kot so mali gospodinjski aparati, računalniška oprema in zabavna elektronika, ostala mala oprema in orodja, igrače, prenosne baterije in akumulatorji;
- zeleni koti, ki so namenjeni oddaji e-odpadkov in odpadnih baterij;
- mobilno zbiranje za e-odpadke in odpadne baterije, ki bo organizirano za vsa odročna gospodinjstva.

 
Poleg zbirnih centrov in akcij, ki jih organizirajo komunalna podjetja, je podjetje ZEOS s kampanjami v okviru LIFE projektov poskrbelo tudi za dodatne lokacije za oddajo e-odpadkov. Ulični zbiralniki in zeleni koti so prisotni na vse več lokacijah po vsej Sloveniji. Poiščite na spletni karti, katera je najbližje vam.

 

*   *   *

Spletna stran Life Zeos

 
Spletna stran Zeos e-odpadki

 
Zeos - seznam zelenih kotov

 
Zeos- ulični zbiralniki

 
Zeos- prevzemna mesta za stare aparate