Skoči na vsebino

NOVICA

Model prostorskega razvoja Slovenije 2050

9.00  Državna sekretarka Lidija Stebernak bo nagovorila udeležence posveta Modeli prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Model se pripravlja v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije in bo vključeval zasnovo središč v sistemu poselitve z naborom ključnih storitev splošnega pomena ter opremljenost s ključno infrastrukturo. Na dogodku bosta predstavljena dva varianta predloga modela prostorskega razvoja Slovenije, ki sta bila oblikovana na podlagi vizije in dolgoročnih ciljev prostorskega razvoja, ob upoštevanju izhodišč, predstavljenih na posvetu v septembru 2017, ter posvetovanj s predstavniki resorjev.

 

Program

 
Obvezna prijava na obrazcuali na elektronskem naslovu
sprs.mop(at)gov.si

 
Lokacija: Hotel Slon, Slovenska cesta 34,  Ljubljana