Skoči na vsebino

NOVICA

Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: 
 
Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
 
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 14. novembra 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si
 
 
Prijazno vabljeni!