Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zasedanje koordinacijskega odbora ministrov vlad Slovenije in Italije

Ljubljana, 11. 10. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je v sklopu vladne delegacije 10. 10. 2017 na Brdu pri Kranju udeležila zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov vlad Slovenije in Italije. V sklopu zasedanja je imela ministrica Irena Majcen bilateralne pogovore z državno sekretarko na italijanskem Ministrstvu za okolje, zaščito prostora in morja, Barbaro Degani. Obe strani sta izrazili zadovoljstvo nad uspešno krepitvijo meddržavnega sodelovanja na področju upravljanja z vodami

Obe državi v letih 2017 in 2018 sopredsedujeta Vodni platformi v okviru Alpske konvencije kot tudi vodita uspešna  dogovarjanja in usklajevanji v zvezi z bilateralnimi projekti, ki se dotikajo področij protipoplavne zaščite kot tudi razvijanja zelene infrastrukture na čezmejnih rekah Vipave in Soče. Na pogovorih je bila na kratko predstavljena tudi  vizija italijanskega predsedovanja Jadransko Jonski makroregionalni strategiji, ki naj bi poseben poudarek dala tudi večjemu zagotavljanju trajnostnega razvoja v zadevni regiji, tudi preko pobude osnovanja ekoloških con. Slovenska stran, ki predseduje tretjemu stebru Okolje v okviru Jadransko Jonske makroregionalne strategije, je načrte italijanske strani pozdravila in izrazila pripravljenost za nadaljnje sodelovanje.

 
Pozornost je bila namenjena tudi temi Plinskega terminala v Žavljah. Slovenska stran je italijansko stran ponovno seznanila, z že znanim stališčem, da Slovenija nasprotuje izgradnji plinskega terminala v Žavljah. Prav tako je izrazila zaskrbljenost zaradi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za daljnovod Trst – Gradež – Vileš, ki je sestavni del terminala v Žavljah in italijansko stran prosila za ukrepanje ter za informacije o nadaljnjih postopkih v okviru italijanske vlade v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za terminal.

 
Obe sogovornici sta pogovore zaključili v duhu dobro sosedskih odnosov in se zavzeli za nadaljnjo redno obveščanje ter krepitev odnosov, med drugim tudi na področjih varstva narave in urejanja prostora.

 

*   *   *