Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

EUSALP ministrska konferenca v okviru Alpske makroregije

Ljubljana, 4. 10. 2017 – Državna sekretarka za okolje Lidija Stebernak se je 2. oktobra v Münchnu udeležila ministrske konference v okviru Alpske makroregionalne strategije (EUSALP). Glavni namen srečanja je bilo sprejetje skupne izjave o podpori nadaljnjemu razvoju alpske zelene infrastrukture. Slovenija in Bavarska sopredsedujeta akcijski skupini za ekološko povezljivost v okviru EUSALP, ki je pripomogla k nastanku skupne izjave.

Deklarativna zaveza 7 alpskih držav in 48 regij naj bi tako dodatno pripomogla k vzpostavitvi strateško načrtovanega večfunkcionalnega omrežja naravnih in polnaravnih območij, ki omogoča širok nabor ekosistemskih storitev v čezmejni dimenziji.  S tem bo  alpska regija v marsičem zgled drugim območjem, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj.

 
Pogosto se namreč dogaja, da se pri  umeščanju posegov v prostor naravo obravnava kot oviro v razvoju. Naravnim procesom, ki omogočajo zdravo in varno okolje ter se odvijajo v prostoru, pa se pri tem posveča manj pozornosti ali pa zelo razdrobljeno v okviru različnih pristojnih služb. S tem se v postopkih odločanja o prihodnjem razvoju izgublja razumevanje, zakaj so naravni procesi in njihovo ohranjanje pomembni za družbo. In ravno ta manjko lahko dobro nadomesti zelena infrastruktura, saj  več funkcionalno naravnana, ustrezno načrtovana in upravljana in ter z vključevanjem različnih deležnikov podpira naravne procese. 


Politična podpora na mednarodni in državni ravni je ključna za uveljavitev tega koncepta. Uveljavitev in vzpostavitev učinkovite zelene infrastrukture bo omogočilo izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih obveznosti s področja ohranjanja narave in krepitev odpornosti na podnebne spremembe v različnih prostorih, medsektorski pristop in vključitev deležnikov pa bo prispeval k večji družbeni sprejemljivosti in razumevanju pomena zelene infrastrukture kot za uravnotežen prostorski razvoj družbe in kvaliteto življenja v mestih in na podeželju. EU Strategija o zeleni infrastrukturi iz leta 2013  za področje ohranjanja narave omrežje Natura 2000 opredeljeno kot »hrbtenica« zelene infrastrukture, ki vključuje izvorna območja za revitalizacijo biotske raznovrstnosti, pomembna pa je tudi povezava območij Natura 2000 v funkcionalno omrežje.

 

*   *   *