Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Potrjena dva nova projekta prejemnika kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020

Ljubljana, 18. 8. 2017 – Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske raznovrstnosti z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras.

Evropska komisija je izdala izvedbeni sklep o odobritvi finančnega prispevka za veliki projekt „Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja“ v skupni višini 135.623.985 EUR. Od tega bo iz Kohezijskega sklada sofinancirano 68.879.166 EUR, iz državnega proračuna pa 12.155.147 EUR. Ostale stroške financirajo občine upravičenke in sicer Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice. Potrjen je še zadnji projekt od 11 projektov, ki so bili pripravljeni za izvajanje že v finančni perspektivi 2007-2013 in so bili zaradi pomanjkanja prostih pravic porabe evropskih sredstev s sklepom vlade prednostno obravnavani v finančni perspektivi 2014-2020.

 
Ministrstvo za okolje in prostor je s strani organa upravljanja prejelo tudi že odločitev o podpori za projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras. Gre za prvi tovrstni projekt v finančni perspektivi 2014-2020, ki bo namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na izbranih območjih Nature 2000. Za To področje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v tej perspektivi namenjenih 40 mio EUR evropskih sredstev. Projekt Kras, ki je skupaj vreden 2.973.376 EUR, jih bo tako prejel 2.378.701 EUR.

 

*   *   *