Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodni dan reke Donave – 29. junij

Ljubljana, 28. 6. 2017 – Jutri, 29. junija, obeležujemo Mednarodni dan reke Donave. Slovenija je podpisnica Konvencije o varstvu reke Donave, na osnovi katere je bila ustanovljena Mednarodna komisije za varstvo reke Donave (International Commission for Protection of the Danube river – ICPDR). Cilj podpisnic omenjene konvencije je tesno sodelovanje držav pri reševanju temeljnih vprašanj gospodarjenja z vodami ter zagotavljanje ustreznih pravnih, upravnih in tehničnih ukrepov za ohranitev in izboljšanje kakovosti reke Donave in njenega okolja. Februarja lani je bila na ministrskem zasedanju sprejeta tudi Donavska deklaracija 2016, ki kaže najvišjo raven zavezanosti ICPDR glede prihodnjega dela pri obravnavi skupnih izzivov v povodju Donave. Ob obeležitvi Dneva reke Save, 1. junija, in v povezavi z Mednarodnim dnevom reke Donave, 29. junija, sta tudi letos potekala otroška natečaja – Postani Donavski umetnik in Vodni detektiv. Zaključna prireditev za otroke skupaj z mentorji bo letos septembra na Bledu.

Donavska deklaracija 2016

 
ICPDR je 9. februarja 2016 na Dunaju sklicala tretje ministrsko zasedanje ministrov in visokih predstavnikov iz 14 držav porečja Donave (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Nemčija, Madžarska, Črna gora, Republika Moldavija, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina), ki so odgovorni za upravljanje voda, in Evropske komisije. Na zasedanju so potrdili dva pomembna načrta: Posodobitev načrta upravljanja povodja Donave 2015 in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Sprejeli so tudi Donavsko deklaracijo 2016, ki poudarja pomen ICPDR kot glavnega usklajevalnega mehanizma za čezmejno upravljanje voda v njenem povodju in potrjuje pomen Konvencije o varstvu reke Donave, ki je podlaga za to. Ministri so se zavezali tudi k izvajanju skupnega programa ukrepov in enakovrednih nacionalnih programov kot sestavnih delov načrtov upravljanja. Donavska deklaracija kaže pot k čistejši, bolj zdravi in varnejši Donavi do leta 2021.

 

Natečaj Postani Donavski umetnik

 
Svetovno združenje za vodo (GWP Slovenija) ter Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), skupaj s partnerji - Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) ter Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave, sta ponovno pripravila natečaj »Postani donavski umetnik«. Tema letošnjega natečaja, na katerem so lahko sodelovali učenci šol, ki ležijo v porečju reke Donave oz. njenih pritokov, je bila »Naj bodo naše reke čiste«. Do predpisanega roka so fotografije izdelkov poslali iz 11-ih šol. Podeljene so bile štiri nagrade, in sicer dve nagradi (in posebej še dve pohvali za idejo) je prejela OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja, eno nagrado pa je prejela OŠ Voličina iz Voličine, nagrado za video je prejela OŠ Ludvika Pliberška iz Maribora.

 

Natečaj Vodni detektiv

 
Natečaj promocije varstva voda Vodni detektiv sta letos že 20. pripravila Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal in MOP. Tema letošnjega natečaja je bila mikroplastika. Gre za drobne delce plastike, ki se jih s prostim očesom ne vidi. Mikroplastika ima škodljive vplive ne le na vodo, ampak tudi na okolje in celotno biosfero. Natečaja se je letos udeležilo 25 šol iz vse Slovenije in skoraj 1.000 učencev, ki so pod vodstvom 44 mentoric opravili veliko najrazličnejših projektov. Nagrade in priznanja so podelili v sedmih kategorijah. Prve nagrade so prejele OŠ ZADOBROVA, Ljubljana - Polje; OŠ Sava Kladnika Sevnica; OŠ MENGEŠ, Mengeš; OŠ ŠMIHEL, PŠ BIRČNA VAS, Novo mesto; OŠ JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani in OŠ STRANJE, Stahovica.

 

 

*   *   *

Donavska deklaracija 2016