Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljena osnutka podzakonskih predpisov Zakona o dimnikarskih storitvah

Ljubljana, 28. 4. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor je v sredo objavilo Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (MKN) – priloge, ki dopolnjujejo osnutek uredbe, vključno z minimalnimi frekvencami za male in srednje kurilne naprave, bodo objavljene najkasneje do 8. 5. ter Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. Pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 26. 5. 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Z letošnjim letom se je v celoti pričel uporabljati Zakon o dimnikarskih storitvah, ki je uveljavil licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Cilji izvajanja storitev po zakonu ostajajo skrb za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska učinkovitost MKN. Njihovo delovanje je namreč povezano z znatnimi vplivi na okolje, pri čemer posebej izstopajo visoke emisije delcev, kjer njihov delež okvirno znaša petino celotnih imisij v Sloveniji. Tudi v porabi končne energije in s tem povezanimi emisijami toplogrednih plinov imajo MKN pomemben delež.


Osnutek uredbe naslavlja oskrbo MKN s pripadajočimi napravami in prostori, ki so povezani z njenim obratovanjem. Oskrba tako zajema same naprave, dimovodne naprave, povezovalne dimovode, opremo dimovodnih naprav, prezračevalne naprave, pomožne naprave, prostore z MKN in z njimi povezanimi prostori. Osnutek uredbe podrobneje opredeljuje navedene izraze, pri čemer ločuje med kurilnimi napravami v rednem in občasnem obratovanju ter določa obveznosti glede kurilnih naprav, ki se ne uporabljajo.


Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov. Časovni normativi so izraženi v minutah na posamezno dimnikarsko storitev ali sklop dimnikarskih storitev in so navedeni v prilogi 1. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve in sklope dimnikarskih storitev vključuje pripravo na izvedbo storitve, storitev, administrativne postopke, vpis v evidence in izdelavo poročil. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve.

 

*   *   *

 

Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov