Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Kurjenje kresov vpliva tudi na onesnaženost zraka

Ljubljana, 26. 4. 2017 - Vsako leto, predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) kot vsako leto, tudi tokrat opozarja, da kurjenje kresov vpliva na koncentracije onesnaževal v zraku ter da je potrebno, če se kresovanju ne moremo odpovedati, upoštevati preventivne ukrepe za varstvo pred požarom v naravi. V primeru požara se mora takoj poklicati regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Kurjenje kresov vpliva na koncentracije onesnaževal v zraku, predvsem trdnih delcev s premerom 10 mikrometrov (in manjših), tako imenovanih PM10 delcev. Visoke koncentracije delcev in drugih onesnaževal v zraku so škodljive za zdravje ljudi. To velja še zlasti v primerih, ko se kuri neposušen les in razni odpadni material, kot so gume, pohištvo iz lepljenega lesa in plastika.
Na kresu  je  prepovedano kurjenje odpadkov kot so npr. stare avtomobilske pnevmatike, obdelan les, odpadna embalaža. Predlagamo pa tudi, da naj bo velikost kresov vsaj razumno velika, les, ki se kuri na kresu, pa naj bo naraven in čim bolj suh. Več informacij o zunanjem zraku, onesnaževalih zraka ter njihovih učinkih na zdravje ter ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka najdete na tej spletni strani.
 
Pri kurjenju v naravnem okolju je treba hkrati upoštevati preventivne ukrepe za varstvo pred požarom v naravi. Vsako kurišče v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more razširiti. Osnovna navodila za ureditev kurišča v naravi določa Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, in sicer:

 
- obdano mora biti  z negorljivim materialom;
- območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi;
- nadzor kurišč ves čas kurjenja s strani polnoletne osebe;
-po končanem kurjenju se mora ogenj popolnoma pogasiti;
- ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati;
- pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi.

 
Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

 
 
*   *   *

Več informacij
Spletna stran mojzrak.si
Napotki za kurjenje kresov (URSZR)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)