Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nepovratna sredstva Eko sklada malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Ljubljana, 21. 4. 2017 – Danes je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda v skupni vrednosti 300.000 evrov.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju in podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

 
V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno ali v celoti.
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja.

 
Višina nepovratne finančne pomoči bo znašala do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga bo podjetje naročilo pri zunanjem izvajalcu.

 
Vlogo bo moralo podjetje oddati na Eko sklad pred pričetkom izvajanja energetskega pregleda skupaj z dokazilom o velikosti podjetja, računovodskimi izkazi podjetja in predračunom ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev skladno s standardi in zahtevami, ki bodo navedene v javnem pozivu. Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda, ki bo predmet tega javnega poziva, se bo štela kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči. Rok za zaključek energetskega pregleda bo 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči.

 

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad(at)ekosklad.si.

 

 

*   *   *


Več informacij