Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016

Ljubljana, 31. 3. 2017 – Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016, saj je od 14 oddanih projektnih predlogov kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora. Dobri rezultati naših prijavitelj so v spodbudo ekipi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga že dobro leto izvaja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Namen projekta je izboljšati uspešnost Slovenije pri črpanju nepovratnih sredstev programa LIFE.

Izbor projektnih predlogov za pridobitev nepovratnih sredstev programa LIFE poteka v dveh fazah. V prvi se preveri izpolnjevanje tehničnih pogojev in izvede ocenjevanje vsebine projektnega predloga. Predlogi, ki prejmejo najboljše ocene na posameznem prednostnem področju, so uvrščeni v 2. fazo izbora in so pozvani k dopolnjevanju predlogov. Rezultate 2. faze pričakujemo v maju 2017.

 

Na lanskoletni razpis LIFE je Evropska komisija prejela kar 867 prijav iz 26 držav članic, od katerih jih je le 23 % uspešno prestalo 1. fazo ocenjevanja. Slovenija je bila tokrat druga najuspešnejša država, v 2. fazo izbora so bili uvrščeni predlogi iz prednostnih področij:

  
- Okolje in učinkovita raba virov: LIFE for Acid Whey : Reuse of waste acid whey for extraction of high added value bioactive proteins), prijavitelj: Arhel projektiranje in inženiring;

 
- Narava in biotska raznovrstnost: LIFE LYNX: Preventing the extinction of the Dinaric–SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation), prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije; LIFE STRŽEN: Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake, prijavitelj: Notranjski regijski park; LIFE for LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct Protochondrostoma genei, prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije;

 
- Okoljsko upravljanje in informacije: ECOLEX LIFE: Raising awareness on Environmental Liability Directive in Slovenia, prijavitelj: TAX-FIN-LEX, Informacije in storitve; LIFE NATURAVIVA: Biodiversity – Art of Life, prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo;

 
- Podnebno upravljanje in informacije: LIFE ClimatePath 2050: Slovenian path towards Mid-Century Climate Target, prijavitelj: Inštitut Jožefa Štefana.

 

*   *   *

 
Več informacij o programu Life

 

Pregled prejetih prijav