Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

117. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 28. 2. 2017 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 117. redni seji obravnaval dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Poslovni načrt javnega podjetja Infra za leto 2017

 

Vlada RS je sprejela Poslovni načrt javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2017. Za vpis sklepa v knjigo sklepov je vlada pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja.

 
Vlada je kot zastopnica ustanovitelja Infre pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije. Poslovni načrt javnega podjetja Infra predstavlja temeljni dokument te družbe, na podlagi katerega se izvaja gradnja okoljske infrastrukture v verigi hidroelektrarn na Spodnji Savi. Predmet poslovnega načrta je: kadrovska politika, načrt pridobivanja zemljišč, načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo, načrt vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save ter finančni načrt.
                                                                                                                               
Uvrstitev novega projekta Tveganje suše v Podonavju v veljavni Načrt razvojnih programov 2017 – 2020

 

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2017 – 2020 uvrsti nov projekt »Tveganje suše v Podonavju«.
Agencija RS za okolje (ARSO) je aktivno pristopila k prijavi projekta DriDanube na razpis Interreg v sklopu Programa transnacionalnega sodelovanja Podonavje za obdobje 2014-2020. Glavni namen projekta je povečati odpornost družbe na pojav suše v Podonavju z uvedbo novih orodij sušnega monitoringa (večinoma daljinskega zaznavanja) in orodij za oceno tveganja suše ter pripravo strategije odziva na tveganje suše v povezavi s strateškimi dokumenti EU in njenim prioritetnim področjem.

 
Skupna vrednost projekta je dobrih 1,9 milijona EUR in traja od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019, z možnostjo podaljšanja do konca leta 2019. V projektu sodeluje 22 projektnih partnerjev, od tega 10 EU partnerjev in 4 partnerji izven EU ter 8 pridruženih strateških partnerjev. Projektnim partnerjem EU in izven EU povrne 85% stroškov, 15% je lastna udeležba. ARSO v vlogi vodilnega partnerja skrbi za vsebinsko in finančno poslovanje celotnega projekta. Projektni proračun ARSO znaša skoraj 309.000 EUR (od tega bodo povrnjena sredstva do skoraj 263.000 EUR, dobrih 46.000 EUR pa je lastna udeležba).

 

*   *   *