Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija proti Sloveniji zaprla 3 opomine in izdala enega

Ljubljana, 23. 2. 2017 – Evropska komisija (EK) je na področju okolja zaprla tri postopke proti Sloveniji, in sicer kršitev glede cementarne Lafarge Cement ter glede prenosov direktive o določitvi ukrepov na področju vodne politike in varstva podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem. Izdala pa je uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Rok za podajo odgovora EK je 16. april 2017.

Nepravočasna izdaja vseh dovoljenj za industrijske obrate v skladu z Direktivo IPPC

 
Slovenija je uradni opomin prejelaoktobra 2012 zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU glede nepravočasne izdaje vseh dovoljenj za industrijske obrate v skladu z Direktivo 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva IPPC). EK je februarja 2015 sprejela odločitev, da bo zadevo ponovno predala Sodišču EU. Slovenija je ves čas redno poročala EK ter sprejemala vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila popolno uskladitev s sodbo. EK je septembra 2015 sprejela odločitev, da zaradi prikazanega napredka začasno odloži vložitev tožbe na Sodišče EU. V svojih zadnjih poročanjih je Slovenija poudarila, da je sodba sodišča že izvršena, saj na podlagi sodbe Upravnega sodišča RS, Agencija RS za okolje v primeru Lafarge Cement vodi postopek v zvezi z novo napravo in ne za obstoječo napravo.

 

Določitev ukrepov Skupnosti na področju vodne politike

 
EK je julija 2016 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos evropske direktive (2014/101/EU) v pravni red RS. EK je Slovenija sporočila, da bo direktiva v pravni red RS v celoti prenesena s spremembami Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda. Pravilnik je bil 18. 11. 2016 objavljen v Uradnem listu RS. Opravljen je bil tudi postopek notifikacije predpisa in s tem je Slovenija izpolnila svojo obveznost.

 

Varstvo podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem

 
EK je 22. 9. 2016 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos evropske direktive (2014/80/EU) v pravni red RS. EK je Slovenija sporočila, da bo direktiva v pravni red RS v celoti prenesena s spremembami Uredbe o stanju podzemnih voda in spremembami Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. Spremembe Uredbe o stanju podzemnih voda je Vlada RS sprejela 19. 10. 2016, v Uradnem listu RS pa je bila objavljena 21. 10. 2016. Spremembe Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda pa je vlada sprejela 24. 11. 2016, v uradnem listu pa je bila objavljena 25. 11. 2016. Opravljen je bil tudi postopek notifikacije obeh predpisov in s tem je bila očitana kršitev odpravljena.

 

Uradni opomin glede neizpolnitve obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode

 
Uradni opomin se nanaša na neizpolnjevanje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za aglomeracije, za katere so roki za izpolnitev obveznosti potekli v letu 2008 in 2010. Nepravilnosti se v glavnem nanašajo na nezadostno stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave, pa tudi na neizpolnjevanje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem enakovredne stopnje varstva okolja, kot je določena v evropski direktivi (91/271/EGS), v primerih, ko se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode zagotavlja z individualnimi ureditvami. Rok za podajo odgovora EK je 16. 4. 2017.

 


*   *   *