Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

Ljubljana, 17. 2. 2017 – V Kulturnem centru Rogaška Slatina je včeraj potekal dogodek z naslovom »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«, namenjen vsem prebivalcem porečja Sotle. Že zjutraj pa so nevarnosti poplav in pomen samozaščite spoznavali učenci OŠ Podčetrtek. Dogodka sta potekala v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Slovenski partnerji projekta FRISCO1 »S čezmejnim sodelovanje do zmanjšanja poplavne ogroženosti« so Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Inštitut za hidravlične raziskave. Do konca marca 2017 se bo v porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure odvilo 12 dogodkov, v sklopu katerih bodo partnerji projekta FRISCO1 občane in osnovnošolce seznanjali s samozaščitnimi in vzajemnimi ukrepi v primeru poplav.

Poleg ozaveščevalnih dogodkov bodo rezultat projekta predvsem skupna orodja, skupni modeli, skupne karte in skupni projekti Slovenije in Hrvaške na šestih čezmejnih porečjih, konkretneje: izboljšane baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti, čezmejno usklajene študije celovitega obvladovanja poplavne ogroženosti, izboljšani hidrološko hidravlični modeli, izboljšan model napovedovanja poplav, izboljšane in čezmejno usklajene karte poplavne nevarnosti in ogroženosti, priprava tehnične in upravne dokumentacije za gradbene protipoplavne projekte ter  nadgradnja sistema opozarjanja in alarmiranja.

 

Na Osnovni šoli Podčetrtek je 40 učencev 7. in 9. razreda sodelovalo na delavnici, skozi katero so spoznali moč različnih vrst poplav in nekaj ključnih samozaščitnih ukrepov. Ob maketah, ki so ponazarjale delovanje zadrževalnika visokih voda, vodozadrževalno in varovalno funkcijo gozda ter plazenje tal, ki pogosto spremlja poplave, so si vodarski strokovnjaki prizadevali povečati njihovo razumevanje poplav, zaradi česar se lahko bolje zavedajo tudi tega, kako pomembno je poznavanje samozaščitnih ukrepov. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zmanjšanju škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas.

 
V Kulturnem centru Rogaška Slatina so si zbrani prebivalci porečja Sotle ogledali makete, pred tem pa prisluhnili celovitemu predavanju o samozaščiti pred poplavami ter sodelovali v zanimivi razpravi. Jože Papež, vodarski strokovnjak podjetja Hidrotehnik, je uvodoma poudaril, da vode niso zgolj poplave, in da moramo njihovo upravljanje obravnavati celostno. Izpostavil je tudi leto dni staro, a slabo splošno znano institucionalno spremembo, po kateri za izvedbo na področju upravljanja z vodami skrbi Direkcija Republike Slovenije za vode, ne več Agencija Republike Slovenije za okolje  (ARSO), katere naloge ostajajo monitoring stanja voda, baze podatkov, napovedovanje in opozarjanje. Janez Polajnar (ARSO) je predstavil hidrološke napovedi in opozorila, Mojca Zupan (Uprava Republike Slovenije  za zaščito in reševanje) pa konkretne samozaščitne in vzajemne ukrepe pred in med poplavami ter po poplavah. Ukrepe, ki jih po prevladujočem mnenju preslabo poznamo, je z opozorili na napačna ravnanja, s katerimi lahko prebivalci sami povečamo poplavno škodo, dopolnil Jože Papež in med drugim izpostavil nedovoljeno odlaganje različnih materialov v strugo in na bregove strug, nedovoljeno poseganje v pretočne profile voda ter neustrezne premostitve in prepuste.

 

*  *  *