Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Posvet o sistemskih priporočilih za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brdo pri Kranju, 10. 10. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Ministrstvom za finance (MF) izvedlo Posvet o sistemskih priporočilih za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Posvet je bil namenjen predvsem vodstvom občin in strokovnim delavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah in strokovnim organizacijam, ki opravljajo storitve NUSZ po naročilu občin. Na posvetu je sodelovalo več kot 150 udeležencev, od tega predstavniki več kot 100 slovenskih občin.

Na posvetu so predstavniki ministrstev, Finančne uprave RS in Geodetske uprave RS predstavili teme s področja: izboljšanja in načina priprave podatkov; pridobivanja podatkov in usklajevanja pravnih podlag za odmero NUSZ; osnovne zaznane težave pri odmeri NUSZ, potek izvajanja odmere in pritožbene postopke in predloge izboljšav za kvalitetnejšo in hitrejšo izvedbo odmere NUSZ.


Pomembna prispevka sta podala predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, ki je poleg splošnih izkušenj, s katerimi se srečujejo občine pri odmeri NUSZ, predstavil tudi prispevek o praktičnih primerih in izkušnjah pri pripravi odloka in odmere NUSZ v Mestni občini Celje.


MOP je k sodelovanju na posvetu povabil tudi predstavnike občin, ki se v praksi srečujejo z izvajanjem odmer NUSZ in govorce s področja strokovnih organizacij, ki imajo dolgoletne izkušnje pri pripravi občinskih odlokov o NUSZ in so tudi sicer zelo aktivni zunanji udeleženci mnogih aktivnosti s področja prostorskega načrtovanja in zemljiške politike. Njihovi prispevki so obravnavali tematiko o izkušnjah pri pripravi odloka o NUSZ v Občini Lukovica in praktičnih izkušnjah pri tem, o pripravi novega odloka o NUSZ in o pozitivnih učinkih le-tega ter prispevek o NUSZ z vidika odločitev Ustavnega sodišča RS.


Po predstavitvah je potekala vsebinska razprava s številnimi izpostavljenimi vprašanji, ki so jih predstavniki občin naslavljali prisotnim govorcem. Izpostavljena so bila tako splošna vprašanja kot tudi nekateri predlogi, kako na tem področju delovati v prihodnosti. Vsebinsko so se ta nanašala predvsem na način kako najbolj učinkovito in hkrati pravilno urejati podatke za odmero NUSZ, na način vročanja in vsebino odločb o NUSZ in na predloge, da bi bile občine bolj seznanjene s potekom odmere NUSZ, ki jo na podlagi podatkov občin izvaja Finančna uprava RS in posledično tudi z morebitno izterjavo neplačanih obveznosti. Glede na to, da so pravne podlage za odmero NUSZ zelo razpršene in tudi začasne, je bilo podanih tudi nekaj pobud za izboljšanje sistema NUSZ. Med njimi tudi predlog, da bi občine sklenile nov dogovor o merilih in določanju območji na katerih se plačuje NUSZ.

 

*   *   *

 

Gradiva s posveta: